• mobil +420 602 718 832

Dodavatelé

Pár slov o našich dodavatelích - A few words about our suppliers ... (English version BELOW)

       Naši dodavatelé rostlin ze Španělska, Itálie, Francie a Holandska patří jednoznačně mezi největší dodavatele palem s nejširším sortimentem ve Španělsku i v Evropě. Pracují v této branži více než 75 let. Z malých sazenic vypěstují více než 12 milionů palem ročně a celkově s ostatními rostlinami více jak 17 milionů rostlin. A tyto vyvážejí do celého světa. Rostliny cestují po Evropě až do Asie, Afriky, Austrálie, Jižní Ameriky, také do Kanady a USA. Vyvážejí různé druhy rostlin - palmy, juky, agáve, sukulenty, trávovníky, cykasy, ovocné stromy a plody všech druhů, okrasné dřeviny, keře i olivovníky.

       Kvalita těchto rostlin je vysoká, splňuje nároky a požadavky i těch nejnáročnějších pěstitelů. Naši dodavatelé se neustále snaží o nové metody, technologie a vynálezy v oblasti pěstování rostlin. A to do takové míry, aby se rostliny mohly adaptovat i v těch nejtvrdších podmínkách.

       Farma neboli farmy se zakládají z několik velkých skupin - "Palmeras", což znamená "palmáři." Tato skupina má dohromady kvalitní ornou půdu o rozloze přes 20000 hektarů. Tyto farmy jsou v souladu s nejpřísnějšími rostlinolékařskými protokoly a jsou vystaveny neustálým kontrolám kvality s cílem zajistit snadné přizpůsobení a optimální rozvoj v různých prostředích. Všechny tyto rostliny jsou pěstované v substrátech nejvyšší kvality. Rostliny, které nám naši dodavatelé dodávají, jsou nejen dobře prokořeněné, ale mají i silné kmeny, pevné sytě zelené listy, které jsou zárukou pro správný růst v našich podmínkách.

       Naši dodavatelé mají velký cíl: neustále inovovat, uspokojovat  nároky a potřeby svých zákazníků a  prodávat  nejkvalitnější rostliny v Evropě na nejvyšší úrovni.  

ENGLISH VERSION:

A few words about our suppliers ...

  

       Our suppliers of plants from southern Spain, Italy, France and Holland, are clearly among the largest suppliers of palms with the widest assortment in Europe. Some have been working in this industry for more than 75 years. They grow more than 12 million palms a year from small seeds and more than 17 million plants altogether with other plants. They export these plants over the world. The plants travel all over Europe to Asia, Africa, Australia, South America, Canada and even the United States. They export various kinds of plants such as palms, juccas, agaves, succulents, grass trees, cycads, banana plants, fruit trees of all kinds, ornamental trees, shrubs and olive trees.

       The quality of these plants is extremely high and meets the demands of even the most demanding growers. Our suppliers are constantly striving for new methods, technologies and inventions in the field of plant growing to such an extent so that their plants can even adapt under the toughest conditions in other countries in Europe due to climate differences.

       The farms are comprived of many groups of farmers called „Palmeras“ which all have different sized plant nurseries. In total the farm nurseries have more then 20 000 hectares of excellent top quality land. These farms comply with the strictest phytosanitary protocols and are subject to constant quality controls to ensure easy adaptation and optimal development in different environments. All of these plants are grown in substrates of the highest quality. The plants our suppliers supply to us are not only well seasoned, but they also have strong trunks, solid, deep green leaves that are guaranteed for proper growth in our conditions as well as properly and well rooted enabling the plants to strive in growth pracitcally anywhere in the whole world.  

       Our suppliers have a great goal: to constantly innovate, to meet the demands and needs of their customers and to sell the highest quality plants in Europe at the highest level.

    Expedice - Expedition

    Dodavatelé

    EXPEDICE - EXPEDITION

    Naši dodavatelé - Our suppliers