• mobil +420 602 718 832

Mrazuvzdorné juky

Mrazuvzdorné juky

(see English version below)

  

 Yuccy  - Úvod

 

              Stromové yuccy patří díky svému úžasnému vzhledu k rostlinám, které zaručeně vyniknou ve vaší zahradě. Existuje přes 50 uznávaných druhů juk, jejichž domovinou je především Severní a Střední Amerika. Mrazuodolnost některých druhů yuk je dobře známá již z minulosti, jako např. bezkmenná Yucca filamentosa, která  patří mezi zahradní rostliny a trvalky i u nás již po staletí. Odolné stromové yuccy jsou velmi dekorativní, avšak nenáročné rostliny, vhodné jak pro skupinové výsadby, tak i jako solitéry. Ve skupinové výsadbě jsou ideální pro vytvoření zákoutí s polopouštním vzhledem. Yuccy jsou vhodné i jako dominantní rostliny zimních  zahrad.

              Mrazuvzdorné yuccy jsou všeobecně velmi odolné proti chladu a mrazu, avšak za dodržení několika zásadních pravidel. Doporučujeme tyto rostliny vysadit na jižní slunnou stranu, pokud možno v mírném svahu nebo ve skalce. Půda musí být dobře odvodněná a propustná. Yuccy a agáve by měly být VŽDY vysázeny minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Mohlo by nastat uhnívání kořenů i kmene. Tyto rostliny milují vysazování u blízkých skal a kamenů, které slunce zahřívá, a tím dávají kořenům rostliny během vegetačního období spoustu potřebného tepla.

              Před výsadbou je nutno upravit terén a vykopat jámu alespoň do hloubky 70cm (nejlépe  100 cm hloubka  x 100 cm délka x 100 cm šířka), zajistit důkladnou drenáž pro odtok přebytečných srážek  a velmi propustnou zeminu (tj. hrubý písek, štěrk a drť  smícháme s trochou zahradní zeminy, kokosové rašeliny a trochou perlitu  - nejlépe rovnoměrné díly). Zejména v zimních a jarních měsících je dobré chránit rostlinu  před sněhem, deštěm, mrazem I větrem. Dle vlastních zkušeností i zkušeností odborníků je nutno pěstovat rostlinu  pod přístřeškem, jinak rostlina uhnije. Je však nutné, aby půda před zimou byla řádně vysušená.

             Volně pěstovaným rostlinám na zimu zakryjeme vršek rostliny ("srdéčko") stříškou, aby se zabránilo vniknutí vody do tohoto místa. Nejlépe obložit celou rostlinu. Přístřešek může být vyroben z čehokoliv, ale nejlépe z 10 mm polycarbonátů, protože ten  má vynikající tepelné vlastnosti, bezvadným způsobem propouští světlo. Minimálním uvedeným teplotám jsou yuccy schopny odolat za předpokladu zajištění ideálních podmínek (sucho, chráněná poloha, slunné stanoviště atd.). Yuccy pěstované v kontejnerech doporučujeme na zimu přemístit do zimní zahrady, jinak hrozí promrznutí kořenů rostlin  - pod -5°C. 

             POZOR !!! - Mrazuvzdorné yuccy, palmy a agáve  vysazujte do volné půdy pouze v měsících  březen, duben, květen  a červen. Rostliny si potřebují vytvořit dostatečný kořenový systém, aby mohly odolat  maximálním  mrazivým teplotám. Mrazuvzdorné yuccy, palmy a agáve jsou mrazuvzdorné, pokud jsou sázeny do půdy. Pokud jsou  ponechané v květináči, je jejich odolnost maximálně  do -5°C.

POZOR!!! - Mrazuvzdornost u jednotlivých rostlin je pouze orientační a může se  lišit v závislosti na mnoha dalších okolnostech a faktorech, např. zdraví rostliny, stáří, původ, místo výsadby, propustnost půdy, schopnost obstarat rostlině maximální suché podmínky, škůdci atd.. 

 

(English version)

Cold hardy yuccas

 

 

Yuccas - Introduction

 

              Yucca is a genus of perennial shrubs and trees in the family Asparagaceae, subfamily Agavoideae. Yucca plants are guaranteed to stand out in your garden due to their stunning appearance. At present the plant list of yuccas includes 284 scientific plant names and synonyms of species that are ranked for the genus Yucca. Only 50 from this list are accepted names of species which are native mainly to North and Central America. The hardiness of some yucca species is well known from the past, such as the stalkless Yucca filamentosa, which has been a garden plant and perennial in this country for centuries. Cold hardy yucca trees are very decorative and undemanding plants that are suitable for group plantings as well as solitaries. If planted in a group  they are ideal for creating a wild west - semi-desert look.  Yuccas are also suitable as dominant house plants in winter gardens.

              Cold hardy yuccas are generally very resistant to cold and frost, but with a few basic rules. They should always be planted on the south side of the garden with the most amount of daytime sunlight, preferably on a mount, rock garden or rockery. The soil must be well drained and permeable. Yuccas and agaves should ALWAYS be planted at least 20-30 cm (8 – 12 inches) above the surrounding soil so that excess water flows away from the roots of the plant and does not remain around the root system otherwise root and trunk rot will start to occur. These plants love being planted nearby rocks and stones, which are warmed up by the sun, giving the plants roots plenty of needed warmth during the growing season.

              The ground should be prepared before planting your yucca. A hole should be dug out to a depth of atleast 70 cm – (27.5 inches), preferably 100cm – (39 inches deep) x 100cm –(39 inches long) x 100cm – (39 inches wide), ensuring thorough drainage to allow excess rainfall to float away. Always use a very permeable soil (i.e. coarse sand, gravel and rubble mixed with a little garden soil, garden compost, coco peat and a little perlite - preferably in equal parts). It is essential to protect the plant from snow and rain especially in the winter, spring and autumn months.

              Based on my own long term  experience and that of other experts advice, the plants that are grown outside in colder and wetter climate zones should have some sort of shelter, either just a simple roof overhead or an entire shelter in the form of a glasshouse made from 10 mm transparent polycarbonate pannels, otherwise the plant may start to rot. Polycarbonate pannels have excellent thermal properties and they transmit light very thoroughly and evenly. It is however essential that the soil is properly drained before winter. You can cover the top of the plant, (" the heart") with some canopy, burlap or plant fleece and even use some electric heating cables for the coldest temperatures in winter to prevent water from entering this area in semi-freezing zones and keeping the plant warm. Don’t forget to uncover the plant as soon as the heavy frosts are over or water moisture and condensation will start to form inside of the wrap and this will create fungus. Another good tip is to cut out atleast 5 holes approximately 5 cm = 2 inches x 5 cm = 2 inches in the cover to prevent  excess moisture and condensation build-up. We usually cut in 3 holes at the base of the heart of the plant and two holes at the top of the wrap.

             

              ATTENTION!!! In order for your yucca to able to withstand the minimum lowest temperatures indicated, certain conditions must be maintained. If planted in the ground the plant must be kept completely dry throughout the entire winter and it should be planted in a sunny and  sheltered location.)  The soil throughout the winter is quite moist and so your plant will get by with the moisture that is receives from the surround ground. It is highly recommended that yuccas grown in containers must be moved indoors for the winter months, otherwise the plant’s roots will freeze once the temperature drops below -5°C (23F). This is because the plastic pot or container has no insulation properties.

 

            ATTENTION!!! The hardiness of individual plants is only an indicator and may vary depending on many other circumstances and factors, e.g. the plant’s overall health condition, its age, its origin, the geographical planting location, the  soil in which it is sowed in, the ability to provide the plant with maximum dry conditions, various pests and illnessess illnesses, etc..

 

 

  Mrazuvzdorné juky výpis

  Mrazuvzdorné juky
  až -14C - výška v dospělosti do 2- 4 m

  Nolina nelsonii

  Mrazuvzdorné juky
  -18°C - výška v dospělosti do 6 m

  Yucca aloifolia

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca aloifolia marginata – odolává teplotám mezi -13° C / -17° C - maximální výška 1,5 m - 3 m

  Yucca aloifolia marginata

  Mrazuvzdorné juky
  -29°C - výška v dospělosti 1 - 1,5m

  Yucca baccata

  Mrazuvzdorné juky
  -15°C - 23°C - výška v dospělosti do 15 m

  Yucca brevifolia

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca carnerosana  odolává teplotám mezi -17 - 20°C - výška v dospělosti  do 5 m

  Yucca carnerosana

  -28°C - výška v dospělosti do 2m

  Yucca constricta

  Mrazuvzdorné juky
  -14°C - výška v dospělosti do 5 m

  Yucca decipiens

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca desmetiana (Baker)  mrazuvzdorná, mezi -7°C až -12°C , celková výška kmene 30 až 180 cm, tloušťka 4 - 5 cm.

  Yucca desmetiana (baker)

  Mrazuvzdorné juky
  -20°C - 23°C - " The Soap Tree Jucca " - výška v dospělosti do 5 m

  Yucca elata

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca faxoniana  odolává teplotě až -20°C  - " The Giant White Dagger " - výška v dospělosti 6 m

  Yucca faxoniana

  Mrazuvzdorné juky
  -30°C - výška v dospělosti do 0,6 m

  Yucca filamentosa

  Mrazuvzdorné juky
  -10°C - 15°C - výška v dospělosti mezí 8 - 10 m

  Yucca filifera

  Mrazuvzdorné juky
  -5°C / 6°C- výška v dospělosti do 10 m

  Yucca Gigantea syp. Yucca elephantipes ( Giant Yucca )

  -34°C - 37°C - výška v dospělosti 1,5 – 2 m

  Yucca glauca

  Mrazuvzdorné juky
  -25°C - výška v dospělosti do 3-5 m

  Yucca gloriosa

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar® – odolná do -17°C – cca výška 1-1,5 m

  Yucca Gloriosa Var. Recurvifolia Bright Star – Walbristar®

  Mrazuvzdorné juky
  -22°C - výška v dospělosti do 2 – 3 m

  Yucca gloriosa variegata

  Mrazuvzdorné juky
  -10°C až -12°C , dorůstá do výšky 0,5 - 1 m a do šířky 1-1,5 m 

  Yucca HESPEROYUCCA WHIPPLEI (syn. YUCCA WIPPLEI )

  Mrazuvzdorné juky
  -18 - 20°C - výška v dospělosti do 2,5 m

  Yucca linearifolia neboli "linearis"

  -24°C - výška v dospělosti do 2,5 – 3 m

  Yucca madrensis

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca neomexicana – odolává teplotám -25° C / -28° C (výška 60 - 80 cm)  

  Yucca neomexicana

  Mrazuvzdorné juky
  Yucca potosina ( Potosi Palm or Potosi Soapwort Palm ) -10° C / -15° C - výška v dospělosti do 8 m

  Yucca potosina

  -25°C - výška v dospělosti do 1,2 m

  Yucca reverchonii

  Mrazuvzdorné juky
  -18°C - výška v dospělosti do 4-5 m

  Yucca rigida

  Mrazuvzdorné juky
  20°C - "Big Bend nebo Beaked Jucca" - výška v dospělosti do 3,5 – 4 m

  Yucca rostrata

  Yucca schottii – odolává teplotám mezi -18° C / -23° C - celková výška do 2 - 5 m

  Yucca schottii

  Yucca shidigera - (Mojave Yucca / Spanish Dagger) -12°C/-15°C

  Yucca shidigera

  Mrazuvzdorné juky
  -20°C - 25°C - výška v dospělosti do 4m

  Yucca thomsoniana

  Mrazuvzdorné juky
  -18°C - výška v dospělosti od 2,5 do 7 m

  Yucca torreyi

  Mrazuvzdorné juky
  -15-18°C - výška v dospělosti od 2,5 m do 5,5 m

  Yucca treculeana