• mobil +420 602 718 832

Mrazuvzdorné agáve

Mrazuvzdorné agáve

(see English version below)

            

Úvod

 

           

            Agáve jsou sukulentní rostliny, které řadíme do společného rodu Agavaceae. Jsou to typické polopouštní rostliny subtropů. Existuje asi 290-300 druhů na světě a několik pár desitek přirozených hybridu. Většina druhů je monokarpických, i když některé z nich mohou kvést několikrát během svého života. Tyto nádherné rostliny připomínající scenérií Divokého západu patří díky svému úžasnému vzhledu k rostlinám, které zaručeně vyniknou ve vaší zahradě. Agáve jsou velmi dekorativní, nenáročné rostliny, vhodné jak pro skupinové výsadby, tak i jako solitéry. Ve skupinové výsadbě jsou ideální pro vytvoření zákoutí s polopouštním vzhledem.

            Domovinou těchto rostlin jsou oba americké kontinenty. Jejich nejsevernější výskyt je zaznamenán v severoamerických státech Nevada, Utah a Colorado. Nejvíce druhů se vyskytuje v Mexiku, jejich výskyt však pokračuje přes jihoamerické tropy až po centrální oblasti Jižní Ameriky, přičemž mnohé z nich osídlily i velice drsné horské prostředí, kde teplota klesá k třiceti stupňům pod nulou, a proto se tyto nádherné rostliny za předpokladu dobré drenáže a sucha dají pěstovat i u nás. Je však nutné zachovat co nejsušší podmínky během zimního období překrytím.

            Tyto rostliny charakterizují růžice silných dužnatých listů opatřených ostrými trny na jejich koncích. Většina druhů agáve má i ostnaté okraje listů. Mohutné květenství dorůstá až dvacetinásobné výšky mateřské rostliny. Po dosažení dospělosti, ve věku asi 10 - 40 let, v závislosti na druhu, rostlina vykvete a po odkvětu odumírá. Nicméně převážná většina druhů agáve ráda odnožuje, takže není problém udržet si stále rostoucí komunitu. Druhy rostoucí v horských oblastech amerického středo a  jihozápadu  jsou velmi odolné vůči mrazu. Mnohé z nich jsou hospodářsky využívány i jinde v tropických i subtropických oblastech celého světa. Mimo Ameriku jsou pěstovány jako dekorativní rostliny, ve Středozemí dokonce zplaněly.

            Agáve v našich podmínkách vysazujeme na slunné, jižní stanoviště, pokud možno v mírném svahu nebo skalce do hlinitopísčitého substrátu, který namícháme v poměru 2 díly zahradnického substrátu, 1 díl zahradní zeminy a 1 díl písku, 1 díl štěrk nebo drť a trochu perlitu. Pod touto směsí je vhodné položit oblázkovou drenáž.  Rostliny příliš nezaléváme. Před příchodem mrazů je vhodné pokrýt okolí rostliny  vrstvou suchého listí. Pokud by hrozily mrazy pod mrazuvzdorný limit rostliny, je vhodné ji zabalit celou. K zabalení můžete zvolit 2-3 vrstvy netkané textilie.  Před výsadbou je nutno upravit terén a vykopat jámu alespoň do hloubky 70cm   x 70 cm délka x 70 cm šířka). Zejména v zimních a jarních měsících je dobré chránit rostlinu před sněhem a deštěm. Volně pěstovaným rostlinám na zimu zakryjeme vršek rostliny ("srdéčko") stříškou, aby se zabránilo vniknutí vody do tohoto místa. Doporučujeme obložit celou rostlinu. Přístřešek může být vyroben z čehokoliv, ale nejlépe z 10 mm polykarbonátu, protože ten má vynikající tepelné vlastnosti, bezvadným způsobem propouští světlo. Minimálním uvedeným teplotám jsou agáve schopny odolat za předpokladu zajištění ideálních podmínek (sucho, chráněná poloha, slunné stanoviště atd.). Agáve pěstované v kontejnerech doporučujeme na zimu přemístit do zimní zahrady, jinak hrozí promrznutí kořenů rostlin, pod -5°C. 

            POZOR!!! Mrazuvzdorné  juky, palmy a agáve vysazujte do volné půdy pouze v měsících  březen, duben, květen  a červen. Rostliny si potřebují vytvořit dostatečný kořenový systém, aby mohly odolat  maximálním  mrazivým teplotám. Mrazuvzdorné juky, palmy a agáve jsou mrazuvzdorné, pokud jsou sázeny do půdy. Pokud  jsou  ponechány v květináči, je jejich odolnost maximálně  do -5°C.

            POZOR!!! Mrazuvzdornost u jednotlivých rostlin je pouze orientační a může se  lišit v závislosti na mnoha dalších okolnostech a faktorech, např. zdraví rostliny, stáří, původ, místo výsadby, propustnost půdy, schopnost obstarat rostlině maximální suché podmínky, škůdci atd..

(English version)

Cold hardy Agaves

            

Introduction

 

           

              Agaves are succulent plants that belong to the common genus Agavaceae. They are typical semi-desert plants of the subtropics. There are between 270 - 300 different species in the world plus a number of natural hybrids.  Most species are monocarpic, although a few can flower several times during their life.  These very beautiful plants are guaranteed to stand out in any garden due to their stunning appearance, creating a very exotic look in any wild west, Mexican desert background. Agaves are very decorative, undemanding plants, suitable for group planting as well as for solitary planting. Agaves are also suitable as dominant house plants in winter gardens or can also make great looking solitares in pots and containers.

             These plants are native to both American continents. Their northernmost occurrence is recorded in the North American states of  Nevada, Utah and Colorado. Most of the species are found in Mexico, but their range extends through the South American tropics to the central regions of South America, and many of them inhabit very harsh mountain environments where temperatures drop to 30 degrees below zero, so these beautiful plants can be grown practically anywhere in the world, provided that they are planted in a very sunny  area in the south side of the garden, preferably on a gentle mount or in a rockery always making sure that  they have a very airy, well draining sandy substrate mixed soil and that they are kept totally dry throughout the long winter months. The mixture should divided into a ratio of 2 parts garden substrate, 1 part garden soil, 1 part sand, 1 part gravel or grit and some perlite. A little garden substrate with some compost and coco peat is also very helpful and advisable. Also another tip for great results is to lay pebble drainage under this mixture.  Never over-water the plants. It is better to water them less then more. Agaves are drought tollerant and the can adapt to little or no water better then they can to excessive amounts of water so be very careful otherwise root rot will start to occur. 

              Agaves are characterised by rosettes of thick, fleshy leaves with sharp spines at the ends. Most agave species also have spiny leaf margins so you must always be very careful not to hurt yourself. The massive and sometimes very high growing inflorescence grows up to 20 times the height of the parent plant. After reaching maturity, anywhere between 10 to 40 years of age, depending on the species, the plant will flower and sadly die after flowering, however the vast majority of agave species like to rhizome ( push out off shoots ), so it is not a problem to maintain a never ending (immortal) growing community.

              Species growing in the mountainous regions of the American Midwest and Southwest are very hardy to frost.   Many of them are used economically elsewhere in tropical and subtropical regions around the world. Outside the Americas, they are cultivated as ornamental plants, and have even become common in the Mediterranean.

              If there is a frost warning ahead and temperatures in your area should drop substantionally below the plants hardiness limit and you live in semi-cold climate zone then you can protect the plant using 2-3 layers of burlap, plant fleece or even a blanket or two and an electric heating cable just to be on the safe side. A roof overhead is always welcome so that no water can get to the heart of the plant or to its roots.If planted in very cold zones then the plant must have some form of shelter like a roof overhead or even better some sort of box or glasshouse made from 10 mm and thicker transparent polycarbonate pannels equipped with a fan heater and a thermostat. Polycarbonate pannels have excellent thermal properties and they transmit light  to the plant really well. If your plant has a glasshouse form of shleter then it will be protected thoroughly from rain, snow, frost and strong winds, thus giving your plant a much stronger chance of surving throughout this period.  Agaves are able to withstand the minimum temperatures indicated, provided that ideal conditions are provided (dryness, a sheltered position, a sunny habitat etc.). Agaves grown in containers are recommended to be moved indoors for the winter, otherwise there is a risk that the roots of the plant will freeze if the temperatures below -5°C (23 F). This is because the plastic pot or container has no insulation properties.

              Before planting, the ground should be prepared and a hole should be dug out at least 70 cm (28 inches) deep x 70 cm (28 inches) long x 70 cm (28 inches wide). You should put some rocks or gravel at the bottom of the pit to increase drainage. Agaves and yuccas should ALWAYS be planted at least 20-30 cm above the surrounding soil so that excess water flows away from the plants roots and does not remain around the root system. Otherwise, the roots and the trunk could start to rot.

 

              ATTENTION!!! The hardiness of individual plants is only an indicator and may vary depending on many other circumstances and factors, e.g. the plant’s overall health condition, its age, its origin, the geographical planting location, the  soil in which it is sowed in, the ability to provide the plant with maximum dry conditions, various pests and illnessess fungus build-up, root rot etc..

 

     

 

  Mrazuvzdorné agáve výpis

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -9° C / -12° C - maximální výška 47 - 50cm

  Agáve ferdinandi - regis

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -10°C / -13°C

  Agáve fourcroydes

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi / -15°C / -18°C

  Agáve gentryijaws

  Odolává teplotě - 20°C, výška v dospělosti až 60 cm, průměr rovněž až 60 cm

  Agáve gracilipes

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotě - 18°C, průměr růžice v dospělosti je 60 cm až 1 m, maximální výška růžice 50 cm

  Agáve havardiana

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotě -18°C, průměr růžice v dospělosti je 60 cm, maximální výška růžice 45 – 80 cm.

  Agáve lechuguilla

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -9°C / -12°C / maximální velikost 46 cm

  Agave lophanta splendida

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -15°C až -17°C, průměr růžice v dospělosti je 1,7 m, maximální výška růžice až 1 m

  Agáve montana

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotě -26°C, krátkodobě (pár hodin)bez poškození -22°C, průměr v dospělosti 70 cm

  Agáve neomexicana

  Mrazuvzdorné agáve
  odolává teplotám mezi / -14°C / -15°C – max. 90 cm         

  Agáve nigra - sharkskin

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -18° C / -21° C, výška v dospělosti 150 cm, průměr až 180 cm

  Agáve ovatifolia

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -15°C / -16°C

  Agáve ovatifolia iced heart

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi – 15°C / -16°C

  Agáve ovatifolia whale's tongue

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi / -12°C / -15°C

  Agáve parrasana

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi / -12°C / -15°C

  Agáve parrasana meat claw

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -10° C / -12° C - maximální velikosti 50 - 60 cm

  Agáve parrasana var. blue brian

  Odolává teplotě -25°C, průměr dospělé rostliny 60 cm

  Agáve parryi cousei

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -17°C až -22°C, průměrná výška dospělé rostliny 50 cm, šířka 80 cm

  Agáve parryi parryi

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi -18°C až -22°C, průměr růžice v dospělosti 80 - 120 cm, maximální výška růžice až 1 m

  Agáve parryi var. huachucensis

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi  / -13°C / -15°C

  Agáve parryi var. truncata

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotám mezi / -8°C / -12°C

  Agáve shidigera

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotě / -12°C

  Agáve striata

  Odolává teplotě -18°C, průměr v dospělosti 25 cm, maximální výška 25 cm až 45cm

  Agáve toumeyana var. bella

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává teplotě -24°C bez poškození, až -28°C krátkodobě (pár hodin), průměr v dospělosti až 30cm

  Agáve utahensis

  Mrazuvzdorné agáve
  Odolává -8°C

  Agáve victoria reginae