• mobil +420 602 718 832

Výroba skleníků - Glasshouse Production

Výroba skleníků - Glasshouse Production

Výroba skleníků na míru pro Vaše exotické rostliny.

Custom-made glasshouse production for your exotic plants. (English version below)

Už několik let se zabýváme exotickými rostlinami, jako jsou například mrazuvzdorné palmy, juky, agáve a mnoho dalších druhů exotických rostlin. Z vlastních zkušeností po mnoha léta pěstování těchto rostlin přímo v Beskydech víme, že náš kraj může mít velmi nepříznivé počasí, obzvlášť na podzim a převážně v zimním období. Toto klima může  mít pro naše rostliny drastické až fatální následky především kvůli většímu množství srážek. Srážky dešťové i sněhové, vlhkost a mráz jsou nepřáteli těchto rostlin. I když všechny naše rostliny mají vysoký stupeň mrazuvzdornosti, bez těchto skleníků, obzvlášť v našem kraji, by nemusely přežit. Kvůli častým dotazům  a zvýšené poptávce jsme se rozhodli, že tyto skleníky, které my používáme už několik let, je budeme vyrábět. A to především proto, abychom uspokojili ty největší nároky našich zákazníků. 

Naše skleníky jsou odolné větru, dešťovým i sněhovým srážkám i mrazům. Skleníky, které používáme, jsou vyrobeny z kvalitního čirého polykarbonátu s UV filtrem o tloušťce 10mm. Mají dlouhou životnost a mají vynikající izolační schopnosti díky dvoustěnnému polykarbonátu. Když svítí sluníčko přes den, tak i ve skleníku je teplo, a naopak když je venku - 20°C, ve skleníku může být i +20°C.  To Vám všem ušetří energii vytápění. Skleníky jsou vyrobeny z 5 dílů, které jsou velmi lehké a snadno se montují. Pouze se sešroubují do připravených a předvrtaných otvorů. S topítkem a termostatem velmi spolehlivě ochrání i méně odolné rostliny před tuhým mrazem. Malé skleníky mají 2 okna a skleníky větších rozměrů mají 3 a u některých modelů i 4 okna. Je to z důvodu větrání, když jsou vyšší denní či noční teploty na jaře a na podzim.

Všechny skleníky mají v horní části po každé straně očka, která se kvůli větru používají na kotvení. Do oček se provlékají ocelová lana. Lana se následně ukotví do země. Tato lana znemožňují vytržení skleníku z půdy. Lana ani kotvící prvky nejsou součástí dodávky, na Vaše přání je však můžeme dodat.

Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů, které jsou svařovány do sebe. Jsou velmi odolné vůči ohýbání a promáčknutí. Výhodou je, že jsou odolné a bezúdržbové. Nemusí se natírat.

Stropní systém má výztuže proti většímu množství napadaného sněhu a mají perfektní odolnost zatížení sněhem. Měl by snést max. do 50-60 cm mokrého sněhu na 1m čtvereční, tj. 120kg.

Můžete být bez starostí, když odjedete v zimním období na dovolenou.

POZOR - Součástí dodávky skleníku NEJSOU  termostat, topítko, platforma, háky, ocelová lana a DOPRAVA!!!

Pokud v nabídce nenajdete skleník  o rozměru, který byste potřebovali, tak nám pošlete poptávku a my Vám uděláme skleník přímo na míru – a to s bezplatnou kalkulací.

Skleníky můžete vidět v našem zahradním centru na ul. Bohuslava Martinů 2344, Frýdek - Místek.

S našimi skleníky budete mít 100% jistotu, že Vaše exotické rostliny přežijí naše české tuhé a dlouhé zimy.

Více informací na telefonním čísle: +420 602 718 832

Vaše Palmy a Zahrady

English version

       Our company „ Palmy a Zahrady s.r.o.“ has been dealing with exotic plants, such as cold hardy palms, yuccas, agaves and many other exotic plants for years. Based on our own experience in cultivating these plants in the Beskydy Mountain region ( North-Eastern) part of the Czech Republic for many years, we know that our region can have very unfavorable weather conditions, especially in the autumn months and mostly in the winter season. This climate can have drastic and fatal consequences for our plants, primarily due to more rainfall and moisture. Rain, snow, humidity and frost are all enemies of these plants. Although all of our plants have a high degree of frost resistance, without these greenhouses, especially in our region, they wouldn’t be able to survive these harsh conditions.

       Due to frequent enquiries and increased demand in our glasshousess, we decided to start producing these glasshouses that we have been using for several years to satisfy the highest demands of our customers.

       Our greenhouses are resistant to wind, rain, snow and frost. The glasshouses which we use are made of high-quality clear polycarbonate plastic with a double-sided UV filter of 10mm thickness. They have a long life span and excellent insulation properties thanks to the double-walled polycarbonate. When the sun shines during the day, the heat builds up inside the greenhouse very rapidly and saves you energy and expenses on electricity because you don’t have to heat the palms. For example when the outdoor temperatures are - 20 ° C (-4F) and the sun is shining then it can be up to + 20°C ( +68F )sometimes even more in the glasshouse. The glasshouses that we produce are made of 5 parts based on the type, which are very light in weight and are easily assembled. They are screwed into prepared and pre-drilled holes. Together with a thermostat and electric radiator they can reliably protect even less resistant plants from freezing. The small models have 2 windows and the larger models have 3 and more windows. This is due for the necessity to ventilate the houses when there are higher day or night temperatures in early spring and autumn . The windows are used for air ventilation throughout the year so that excess moisture and excess heat can get out of the glasshouse, especially in higher daytime temperatures in autumn when the sun is very strong. When the temperature decreases again during the day or night in autumn then the windows can be shut, thus enabling the temperature inside to be well maintained. 

       All glasshouses have looped hooks (eyelets) at the top of each side, which are used for anchoring the glasshouse into the ground because of potential strong winds that can occur. Steel cables are threaded into the hooks or eyelets. The steel cable is then anchored into the ground using a steel construction rod ( thickness of minimum 10mm). These steel cables prevent tillage from the soil. Cables or anchoring elements are not included, but we can add them to your shipment upon your request.

       The frame of the glasshouse is made of aluminum profiles that are welded together. They are very resistant to bending and denting. The advantage is that they are durable, extremely light in weight and maintenance-free. They DO NOT have to be painted nor polished for winter protection.

       The ceiling system has reinforcements against greater amounts of snow and has the perfect resistance for heavy snow loads. They should be able to withstand up to 70 cm of wet snow per (1m2) square metre which is = approximately 120kg. You don’t have to worry when you leave during the winter vacation.

CAUTION !!! The price of the glasshouse DOES NOT ENCLUDE THE FOLLOWING:

 

SHIPPING (TRANSPORT) AND PACKAGING COSTS for OUTSIDE OF CZECH REPUBLIC TRANSPORT

(WITHIN THE EUROPEAN UNION)

SHIPPING (TRANSPORT) AND PACKAGING COSTS for OUTSIDE OF CZECH REPUBLIC TRANSPORT

(OUTSIDE OF THE EUROPEAN UNION)

THERMOSTAT

HEATER

PLATFORM FOR HEATER

HOOKS (EYELETS)

STEEL CABLES WITH ACCESSORIES

window stoppers

 

       If you do not find the glasshouse that you need in our eshop then you can send us a request and we will make you one that will best fit your needs – custome-made just especially for you with a free price calculation.

 

We have most of the glasshouses that can be seen on our eshop pages and web pages in our garden center in Frýdek - Místek.

 

With our glasshouses, you will be 99,9% sure that your exotic plants will survive our long severe Czech winters.

  

For more information please call +420 602 718 832 or send us an email to: info@palmyazahrady.cz or follow us on

social media HERE:

 

Web: http://www.palmyazahrady.cz/

Eshop: http://eshop.palmyazahrady.cz/vyroba-skleniku-na-miru/

Facebook: https://www.facebook.com/palmyazahrady/

Instagram: https://www.instagram.com/palmyazahrady/

Twitter: https://twitter.com/PalmyaZahrady

Youtube Channel: https://www.youtube.com/results?search_query=palmy+a+zahrady

Glasshouse Assembly Instruction Video: https://www.youtube.com/watch?v=bUKCOMNbX2I

Glasshouse removal video in 10 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=Z_I6pKcncl8

JAK ZAZIMOVAT TROPICKÉ ROSTLINY V ĆR?

          

SKLENÍK?  ZÁBAL Z NETKANÉ TEXTILIE, NEBO BOUDA Z POLYSTYRENU???

Už několik let se zabýváme exotickými rostlinami, jako jsou například mrazuvzdorné palmy, juky, agáve a mnoho dalších druhů exotických rostlin. Z vlastních zkušeností po mnoha léta pěstování těchto rostlin přímo v Beskydech víme, že náš kraj může mít velmi nepříznivé počasí, obzvlášť na podzim a převážně v zimním období. Toto klima může mít pro naše (někdy) velmi drahé rostliny drastické až fatální následky a to především kvůli většímu množství srážek. Srážky dešťové i sněhové, vlhkost a mráz jsou nepřáteli těchto rostlin. I když všechny naše rostliny mají vysoký stupeň mrazuvzdornosti, bez skleníků, obzvlášť v našem kraji, by nemusely přežít.

Jak nejlépe zabalit palmu, juku nebo jinou tropickou rostlinu, aby nám přežila tuhou českou zimu?

Dovolte mi, abych Vám vysvětlil rozdíly mezi třemi výše jmenovanými metodami typu zábalu na zazimování rostlin nejen na území ČR a Slovenské republiky, ale ve všech zemích, které mají podobné pásmo jako Česká republika, což je v klimatické mapě označeno jako ZÓNY 5 - 7 podle nadmořské výšky a konkrétního místa. Co je zóna 5? Co je zóna 6 a 7? V podstatě jde o klimatické zóny, ve kterých se pohybují průměrné roční minimální teploty. Níže uvádím tabulku, kde jsou jasně stanovené teplotní rozdíly podle jednotlivých klimatických zón.

  

 Zóna

 1. -45°C Zóna

 2. -45°C až -40°C Zóna

 3. -40°C až -34,5°C Zóna

 4. -34,4°C až -28,9°C Zóna

 5. -ČR-28,8°C až -23,4°C Zóna

 6. -ČR-23,3°C až -17,8°C Zóna

 7. -ČR -17,7°C až -12,3°C Zóna

 8. -12,2°C až -6,7°C Zóna

 9. -6,6°C až -1,2°C Zóna

10. -1,1°C až +4,4°C Zóna

11. +4,4°C

Už několikrát jsem byl osloven veřejností dotazem, jaký je nejlepší způsob zazimování tropických rostlin, jako jsou například mrazuvzdorné palmy, juky, agáve, cykasy a mnoho dalších rostlin. Rozhodl jsem se, že napíši článek, ve kterém nastíním rozdíly mezi jednotlivými typy zábalu.

Nikdo z nás nechce přijít o jakoukoliv rostlinu při nepříznivém počasí. Zejména v podzimní, zimní a jarní části sezóny může mít počasí na rostliny velmi negativní vliv, někdy až tragické následky.

Mrazuvzdorné palmy, juky, agáve a jiné tropické rostliny nepochází od nás, a tudíž nejsou zvyklé na naše klimatické podmínky. I když tyto rostliny mohou být mrazuvzdorné, je nezbytné připravit jim co nejlepší podmínky, aby se těmto exotickým rostlinám dobře dařilo. Správný výkop, dobře namíchaná a hlavně provzdušněná hlína s drenáží a s dobrým odtokem pro nadbytečné srážky je jen začátek. Aby měly dobré předpoklady pro zdravý a kvalitní růst. Když bude půda kvalitní, tak kořenový systém se může rozvíjet, ale když mají rostliny špatnou konzistenci hlíny, nemají drenáž, rostliny nebudou růst, budou spíše stagnovat, kořeny začnou uhnívat a při větším množství srážek a větším ochlazení mohou kořeny zmrznout, protože nadbytečné srážky nemají kde odtéct, a tak následně může rostlina umrznout celá. Tolik o tom, co tyto exotické rostliny potřebují z podzemní části. Ale co dál? Rostlina, která je nad zemí, musí být taktéž chráněná.

Lidé, kteří si myslí, že zasadí jakoukoliv mrazuvzdornou palmu, juku nebo agáve do půdy, která je jílovitá, nepropustná a kamenitá, že rostlinu budou pouze zalévat a nechají ji venku v zemi po celou zimu, jsou na velkém omylu. Tyto exotické rostliny potřebují chránit i tu část rostliny, která je viditelná a je nad zemí. To znamená, že musíme chránit kořeny, kmen, listy a nejdůležitější část rostliny – to je srdce neboli jádro rostliny. Je to ta část, odkud rostou nové listy. Pokud se do této části rostliny dostane voda, steče dolu do srdce a když v ten den přijde mráz, tak rostlina uhyne, protože srdce praskne. Přirovnám to například k prasklině na silnici, do které se dostane voda, přijde mráz, který tu prasklinu roztrhne. U asfaltu nebo betonu se to dá opravit, jakmile pominou mrazy, ale rostlina zahyne, je to její definitivní konec. Proto musíme chránit celou rostlinu. Každá tropická rostlina má pochopitelně jinou mrazuvzdornost. Některé vydrží 0°C a některé vydrží i -38°C, ale vždy se jedná převážně o kmen a srdce, nikoliv listy. Uvedu příklad: Nejznámější konopná palma „Trachycarpus Fortunei“ pěstovaná v ČR, pochází ze střední a severovýchodní Číny. Má snést -17°C, tedy srdce rostliny, ale listy neboli řapíky začnou umrzat, i když je teplota stabilní více jak tři dny -5°C a listy umrznou při -8°C. Tento podstatný fakt je třeba si uvědomit, a proto je nesmírně důležité tyto rostliny hlídat. Pamatujte, že když máte drahé rostliny v zemi, tak pochopitelně o ně nikdo nechceme přijít, proto kladu důraz na to, že NENÍ PROSTOR NA EXPERIMENTOVÁNÍ. Musíme vycházet z teplotních hodnot, které jsou odzkoušené u jednotlivých rostlin u nás v ČR. Například palma, jak se všude píše, by měla vydržet až při -17°C. Avšak stejný druh palmy může vydržet o 2°C více a na jižní Moravě může uhynout už při -16°C. Není palma jako jako palma, není juka jako juka… My lidé jsme také rozdílní, máme jiné hranice, co sneseme a vydržíme. Stejné je to u rostlin. A tak radím vám všem, kteří chcete pěstovat tropické rostliny, raději neexperimentujte!

Vracím se tedy k úvodu tohoto článku a ptám se, jak tedy co nejefektivněji zazimovat naše „tropické miláčky“?

 

SKLENÍK? NETKANÁ TEXTILIE S TOPNÝM KABELEM? NEBO BOUDA Z POLYSTYRENU?     

  

 Výhody skleníku:

- Výborné vlastnosti proti dešťovým srážkám, proti sněhu, vlhkosti i mrazu,

- udržují rostliny v naprostém suchu,

- skleníky jsou odolné větru, dešťovým i sněhovým srážkám i mrazům,

- chrání nejen rostlinu, ale i kořenový systém kolem rostlin a zamezuje, aby se mráz dostával ke kořenům,

- jsou vyrobeny z kvalitního čirého polykarbonátu s UV filtrem o tloušťce 10 mm,

- mají dlouhou životnost,

- mají vynikající izolační schopnosti díky dvoustěnnému polykarbonátu,

- když svítí sluníčko přes den, tak i ve skleníku je teplo,

- teplota se udrží velmi dlouho uvnitř skleníku, když je venku -20°C, ve skleníku může být i +20°C, když svítí sluníčko,

- ušetří energii na vytápění,

- jsou vyrobeny z pěti lehkých smontovatelných dílů,

- jsou velmi lehké a snadno se montují,

- snadno se přenášejí i uskladňují,

- nezabírají moc místa, když jsou složené,

- mají okna,

- dodají rostlinám spoustu sluníčka a tepla i přes dlouhou zimu, kdy paprsků a tepla je málo,

- dostatečné množství světla umožní rychlejší start do vegetačního období na jaře a značně prodlouží toto vegetační období, což

  přinese tropickým rostlinám větší a rychlejší roční růst,

- skleníky se dají otevírat, když jsou vyšší denní či noční teploty v zimě, na jaře i na podzim,

- kvůli pravidelnému větrání se nemohou tvořit různá plísňová onemocnění rostlin,

- s rostlinou jste pořád v kontaktu, protože ji vidíte celou přes okna a můžete denně sledovat její zdravotní stav,

- díky speciálním dvířkám ve skleníku se můžete rychle dostat dovnitř, v případě onemocnění rostliny ji rychle ošetřit nebo

  vyměnit nefunkční termostat nebo vyměnit topné těleso, pokud se pokazí,

- velmi rychle zjistíte podle barvy řapíku, zda začínají zamrzávat listy, popřípadě můžete zvýšit teplotu uvnitř skleníku a

  rostlinu zachránit okamžitě,

- skleníky mají v horní části očka, která se kvůli větru používají na kotvení,

- lana se dají lehce ukotvit do země,

- lana znemožňují vytržení skleníku z půdy,

- jsou bezúdržbové a mají velmi odolné hliníkové konstrukce vůči ohýbání a promáčknutí,

- nemusí se natírat,

- stropní systém má výztuže proti většímu množství napadaného sněhu a jsou odolné při zatížení sněhem,

- skleníky snášejí 50 - 60 cm mokrého sněhu na 1m čtvereční, tj. 120 kg,

- můžete být bez starostí, když odjedete v zimním období na dovolenou,

- rostliny mají celý den přísun světla a slunečních paprsků,

- díky dostatečnému světlu, teplu i odvětrání nepřijdete ani o jeden list na rostlině během zimy,

- 99,9% jistota, že vaše rostlina přežije naše tuhé české zimy v suchu,

- listy se nemohou spálit ani od slunce,

- po odkrytí skleníku a odstranění celé konstrukce na jaře nebude mít vaše rostlina spálené listy, protože celou zimu byla

  vystavená ve skleníku, kde měla pořád 100% denní dávku světla,

- skleník umožňuje, že metabolismus rostlin na jaře rychleji nastartuje a rostliny začnou okamžitě růst,

- díky rychlejšímu startu v růstu a prodlouženém vegetačním období vaše rostliny vytvoří hustější a silnější pletivo a budou mít

  více nových listů (až o 25% za sezonu),

- minimální (0,01%) šance, že rostlina nepřežije zimu,

- na jaře se budete dívat na nádhernou palmu se všemi listy - přesně takovou, jakou jste viděli ve skleníku na podzim,

- po odkrytí na jaře bude mít vaše palma všechny listy krásně zelené barvy,

- cenově jsou skleníky dostupné pro všechny,

- jsou kompletně z montované za 20-30 minut a rozebrané za 10 minut.

 VIDEO - ODSTRANĚNÍ SKLENÍKU NA PALMU " BRAHEA ARMATU " - TIMELAPSE ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=Dsa3KTmgs-g

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO - MONTÁŽ NAŠICH SKLENÍKU ZDE:  https://www.youtube.com/watch?v=bUKCOMNbX2I

Nevýhody skleníku:

 

- Dražší vstupní náklady než u varianty zazimování s netkanou textilií + topnými kabely nebo s polystyrenovou boudou,

- musí se někde uskladňovat (jaro až podzim),

- ve skleníku se musí pravidelně větrat,

- musí mít topné těleso nebo topné kabely 

ŽÁDNÉ DALŠÍ NEVÝHODY SKLENÍKY NEMAJÍ.

 

Výhody zábalu rostliny s netkanou textilií a topnými kabely:

 

- Netkaná textilie je velmi levná,

- nezabírá tolik místa jako skleník,

- nekazí vzhled zahrady, když obalíte rostlinu,

- způsob zazimování je nejméně nákladný z výše uvedených způsobů,

- je cenově dostupná pro všechny.

 

Nevýhody:

 

- Tato metoda zazimování se může použít jen u některých odolnějších rostlin, jako například

  Trachycarpus Fortunei, Trachycyarpus Wagenrianus, Trachycarpus takil, Trachycarpus Nanus, Trachycarpus Princeps,

  Chamaerops humilis, Chamaerops cerifera, Chamaerops vulcano a pár dalších - v opačném případě jiné rostliny nemají sebemenší šanci přežít českou tuhou zimu,

- zábal musí mít samoregulační topné kabely – jinak rostlina zmrzne a tyto kabely jsou velmi drahé,

- pokud nemá zábal větrací otvory, tak rostlina nebude mít možnost nadbytečné teplo odstranit a bude se přehřívat,

- v případě, že se bude akumulovat větší teplo uvnitř zábalu, nastane větší srážlivost ve vzduchu a vytvoří se vlhkost, která se pak

  promění v plíseň, tu vy bohužel neuvidíte, protože je rostlina celá zabalená, a rostlina uhyne,

- nemůžete dát rostlině v případě nutnosti první pomoc, protože na ni nevidíte,

- v případě výpadku elektrického napětí delší dobu než pár hodin a při venkovní teplotě -15°C rostlina zmrzne, protože zábal není

  dostatečně dobrou izolací,

- rosa, která se uvnitř vytvoří, se bude srážet do srdíčka rostliny, voda bude naplňovat srdíčko a pokud přijde i malý mráz,

  srdíčko rostlinu rozerve,

- jen některé rostliny zabalené v netkané textilii mají šanci přežít, ale celková úmrtnost po sezoně se těžko odhaduje. V některých

  místech naší republiky mohou udeřit silné mrazy a rostlina v zábalu, přestože byla pečlivě zabalená minimálně do tří vrstev

  textilie a   měla dostatečně silný topný kabel se správnou délkou, může umrznout a na druhé straně republiky v témže roce může 

  rostlina   přežít, protože nebyla vystavená takovým silným mrazům,

- po zimě a odkrytí nemůžete čekat žádný zázrak ani krásu, jen můžete mít radost, že rostlina přežila (pokud vůbec),

- vaše palma přijde minimálně o 60% až 90% listů,

- na jaře se budete dívat na nepěknou metlu bez listů,

- při použití tohoto typu zazimování bude vaší palmě trvat mnohem déle se vzpamatovat z tuhých mrazů než odstartuje svůj

  vegetační růst (pokud vůbec odstartuje),

- pokud přijde o všechny listy, tak bude trvat minimálně do června až července, než vyraší nové,

- úspěšnost zazimování je půl na půl. Buď přežije a bude nepěkná nebo nepřežije,

- zazimování tohoto typu je sázka do loterie a dle mých vlastních zkušeností dávám od tohoto typu zazimování ruce pryč, protože  nemám prostor pro experimentování, obzvlášť když některé rostliny stojí tisíce korun,

- zábal se musí provést důkladně, pevně uchytit k rostlině, jinak se uvolní a odlétne.

Výhody zazimování tropických rostlin v polystyrenové boudě:

 

- Má dobré izolační vlastnosti (o něco lepší než u skleníku),

- teplo uvnitř vydrží dlouho,

- lehký materiál,

- materiál se snadno dá pořídit v místním stavebnictví,

- ochrání vaše rostliny,

- je o něco levnější než pořizovací cena skleníku.

 

Nevýhody zazimování tropických rostlin v polystyrénové boudě:

 

- Dražší vstupní náklady než u variant zazimování s netkanou textilií + topnými kabely,

- musí se někde uskladňovat (jaro až podzim),

- ve skleníku se musí pravidelně větrat,

- zábal musí mít samoregulační topné kabely – jinak rostlina zmrzne,

- pokud nemá bouda větrací otvory, tak rostlina nebude mít možnost nadbytečné teplo odstranit a bude se přehřívat,

- v případě, že se bude akumulovat větší teplo uvnitř boudy, bude větší srážlivost ve vzduchu a vytvoří se větší vlhkost, která se

  pak promění v plíseň, tak jako u zábalu s textilií,

- když se u rostliny objeví plíseň, vy ji neuvidíte, protože bouda z polystyrenu je neprůsvitná, rostlina nebude mít  dostatečné

  množství světla, nebude mít dostatek slunečních paprsků a bude trvat hodně dlouho, než rostlina na jaře nastartuje,

- rosa, která se uvnitř vytvoří, se bude srážet do srdíčka rostliny, voda bude naplňovat srdíčko a pokud přijde i malý mráz,

  srdíčko rostlinu rozerve,

- po zimě po odkrytí nemůžete čekat žádný zázrak ani krásu, můžete mít jen radost, pokud rostlina kvůli nedostatku světla přežije,

- palma přijde minimálně o 50% až 80% listů, pokud nebudou veliké otvory v boudě pro vstup slunečních paprsků,

- na jaře se nebudete dívat na hezkou palmu, pouze na rostlinu s menším počtem zdravých zelených listů,

- při použití tohoto typu zazimování bude trvat vaší palmě o dost méně než u typu zábalu v netkané textilii, ale opět o dost déle

  než u skleníku, aby se vzpamatovala z tuhých mrazů a odstartovala svůj vegetační růst.

- pokud přijde vaše rostlina o všechny listy, bude trvat minimálně od konce května do začátku července, pokud nevyraší nové

  listy, z 99% palma uhynula - jsou však případy, kdy se palma vzpamatuje a začne růst i v srpnu, je to však spíše rarita než realita,

- úspěšnost takového typu zazimování je asi 80%. Buď přežije a bude nepěkná nebo nepřežije a vy přijdete o svého „miláčka“ a

   v některých případech i o tisíce korun.

- zazimování tohoto typu je například ideální pro zazimování banánovníku, o kterém je známo, že když je teplota mezi +5°C až

  +12°C , tak rostliny spí a nepotřebují ani vláhu ani světlo, například cykas by však tento zábal nepřežil,

- tento typ zazimování jsem zkoušel a všechny rostliny až na pár přežily, po odkrytí však neměly rostliny žádné listy a asi tři

  měsíce jim trvalo než začaly růst, nebyla to však žádná sláva, a proto alespoň já dávám ruce pryč od tohoto typu zazimování.

-musí se použit polystýren s minimální tloušťkou 15cm a více,

-potřebuje více prostorů na skladování.

 

Závěrem bych chtěl zdůraznit následující:

 

Nechci psát, že doporučuji tento nebo tamten způsob, nechci v žádném případě ovlivňovat vaše rozhodnutí. Chci, abyste si sami vybrali a sami zvolili ten způsob zazimování, který vám nejvíce vyhovuje. Snažil jsem se u všech forem zazimování vysvětlit, jaké má zazimování silné stránky (tedy – výhody), ale také slabé stránky (tedy – nevýhody). Vycházel jsem z vlastních dlouhodobých zkušeností. To, co funguje u nás v Beskydech, kde teploty v zimních měsících klesají hodně hluboko pod nulu a kde je velmi vysoká srážkovost na jaře a na podzim, nemusí fungovat jinde a zábal „může být řešením“ zrovna pro vás. Položím vám otázky: Chci, aby moje drahá palma, juka, agáve nebo jiná exotická rostlina přežila a byla nádherná po odkrytí na jaře, nebo se chci dívat na koště, na metlu a čekat a marně doufat, jestli vůbec poroste na jaře a velmi riskovat, že o danou rostlinu přijdu? To jsou otázky, před kterými neutečete. Zkuste si na ně odpovědět…

Ostatní nechávám na vašem zvážení...

Milí „palmaři“, pěstitelé tropických i exotických rostlin v Česku, na Slovensku i v jiných částech Evropy.Doufám, že jsem vám alespoň trochu pomohl při rozhodování, jaký způsob zazimování bude pro vás tím nejlepším.

 

Na úplný závěr mi dovolte jménem společnosti Palmy a Zahrady popřát spoustu elánu, mnoho sil, trpělivosti, nadšení i štěstí v budování svého vlastního tropického ráje u vás doma, na vaší zahradě...

 

Ať žijí tropické rostliny!!!

Peter Komínek

Jednatel společnosti

Palmy a Zahrady  

ENGLISH VERSION

HOW TO WINTERIZE TROPICAL PLANTS???              

GREENHOUSE? BURLAP (WOVEN TEXTILE) OR A HOUSE MADE FROM POLYSTYRENE ???

       Our company „Palmy a Zahrady s.r.o.“ has been dealing with exotic plants, such as cold hardy palms, yuccas, agaves and many other exotic plants for years. Based on our own experience in cultivating these plants for many years in the Beskydy Mountain region (North-Eastern) part of the Czech Republic, we know that our region can have very unfavorable weather conditions, especially in the autumn months and mostly in the winter season. This climate can have drastic and fatal consequences for our plants, primarily due to more rainfall and moisture. Rain, snow, humidity, moisture and frost are all enemies of these plants. Although all of our plants have a high degree of frost resistance, without these greenhouses, especially in our region, it would be very difficult for them to survive these harsh conditions.

       What’s the best way to winterize your palms, juccas, agaves or other tropical plants so that they could survive the long, cold and harsh winter period?

       Let me explain to you from my professional point of view the differences between the three above-mentioned methods of winter wrapping protection not only used for the Czech and Slovak Republics but also practically in all countries that have a similar climate range to the Czech Republic, which in the climatic map is designated to be between ZONES 5-7 according to altitude and a specific location. What is Zone 5? What is Zone 6 and zone 7? Basically, these are climatic zones with average annual minimum temperatures. Below I’ve listed a clearly defined chart where you can see the different temperature zones according to their climatic zone here in central Europe.

Zone

1. -45°C Zone

2. -45°C to -40°C Zone

3. -40°C to -34,5°C Zone

4. -34,4°C to -28,9C° Zone

5.  Czech Republic -28,8°C to -23,4°C Zone

6.  Czech Republic -23,3°C to -17,8°C Zone

7.  Czech Republic -17,7°C to -12,3°C Zone

8. -12,2°C to -6,7°C Zone

9. -6,6°C to -1,2°C Zone

10. -1,1°C to +4,4°C Zone

11. +4,4°C

       I have been asked several times by the general public what is the best way to winterize tropical plants such as cold hardy palms, juccas, agaves, cycads, grass trees and many other tropical plants and so I decided to write this article where I will show and explain the differences between the different kinds of possible wrapping and winterizing methods.

       None of us want to lose any plant and let it die due to bad weather especially from autumn, winter and spring weather. These sesons as I mentioned before can have a negative influence with sometimes tragic consequences.

       Frost-resistant palms, juccas, agaves and other tropical plants do not naturally come from our part of the world and therefore are not use to our climatic conditions, although they may be frost-resistant and thus it is necessary to prepare the best conditions possible to adapt these exotic plants to local conditions in the Czech Republic. A proper dug out hole in the ground, well-mixed and mainly aerated soil with good drainage for excess rainfall to drain away are a definite important neccessity. The above mentioned facts are just the basis for a good foundation for the plants to strive in growth and benefit from a properly arranged habbitat. If the soil is rich in minerals and elements, the root system will develop properly as it should, but if your plants are planted in very bad soil which has poor consistency and a high percentage of clay, and low drainage then they will not grow efficiently and start stagnating, the roots will begin to rot at the bottom as soon as there is more rainfall, not to mention when the temperatures cool down rapidly the roots will freeze, because the excess rainfall will have no place to drain, and then your plant will immediately die from heavy frost within a few hours. Enough about what these exotic plants need below what is beneath the earth’s surface, but what about the rest? The plant that is above the ground must also be protected too.

       For those people who think that they can plant any frost-resistant palm, jucca, agave etc. into Czech soil which is mainly consisted of clay, impervious and serrated soil filled with rocks and bolders, and thinks that their plant will thrive and will not have to do anything else just water it and let it stand out in the garden unprotected over the long winter season is truly mistaken. These exotic plants also have to have the part of the plant that is visible and above the ground to be thoroughly protected. That is, to protect the roots, the stems, the trunk, the leaves and most importantly the part which is called the heart of the plant. The part from where new leaves grow from. If the center of the plant gets water into it and then the water drains deep down into the heart of the plant and cold frost comes that day, then your plant will die because the heart or plant nucleus will burst. For example, when you have a crack in the road and water leaks into it and frost hits at night then the frost will burst and crack the asfalt even more. Asphalt or concrete can be repaired as soon as frosts cease, but not in the case if it happens to your exotic plant. They will surely die. That will definately be the plants end. It is for this reason that it is necessary to protect the whole plant. Every tropical plant naturally has its own cold hardiness limit or frost resistance limit. Some will last 0°C and some will last even -38°C, but when we’re talking about the frost resistence of the plant we always mean the plant nucleus (the heart) and also the stalk [trunk] of the palm NOT the leaves. Let me give you an example. The most famous and most hardy palm tree grown in the Czech Republic - "Trachycarpus Fortunei" which originates from central and northeastern China is supposed to withstand temperatures of -17°C. Here again we’re talking about the maximum temperatures that the heart of the plant should theoretically withstand, but the leaves or the foilage begin to freeze at -5°C when this temperature is more than 3 days in a row and the leaves completely freeze at -8°C. You need to realize this essential fact and it is therefore extremely important to watch both the stalk or trunk of the palm and especially the heart to realize the limits. Remember, when you have expensive plants in the ground nobody wants to let them die and therefore we emphasize that there is no space for experimentation. We have to strongly také into consideration the temperature ranges that have been tested here in the Czech Republic for every individual plant becuase every plant can withstand a different temperature. It is written that the above mentioned palm „Trachycarpus Fortunei „ can withstand as much as -17°C, but the same palm tree might have a different limit of 2°C more in South Moravia and the same palm in Moravia might die at a temperature of -16 ° C by 1 degree less. There is no palm like a palm, a jucca like a jucca. We people also have other tolerance limits what we can and cannot withstand and this rule involves all plants too, so I advise all of the people that wish to grow tropical plants wherever, DON’T EXPERIMENT TOO MUCH WITH THE FROST LIMITS OF YOUR TROPICAL PLANT OR THE CONSEQUENCES MIGHT BE FATAL AND YOU MAY BURST OUT INTO TEARS WHEN YOUR EXPENSIVE PLANT DIES so NEVER expose plants to the maximum frost-resistant values ​​that are written everywhere because it could be YOUR PLANT that may not handle the above mentioned maximum temperature.

       So, to return back to the introduction of this article I again ask the question? WHAT IS THE BEST METHOD OF WINTERIZING AND STORING TROPICAL PLANTS ???

  

GREENHOUSE? BURLAP (WOVEN TEXTILE) WITH HEATING CABLES OR A HOUSE MADE FROM POLYSTYRENE ???

The benefits of Greenhouses [ Glasshouses ]:

 

Greenhouses have:

- Excellent properties against rainfall, snow, moisture and frost,

- keep the plants fully dry,

- are resistant against wind, rain, snow and frost,

- they not only protect the plant but also the root system around the plant and prevent frost from getting to the roots,

- are made of high quality clear 10mm thick polycarbonate pannels with UV filters,

- have a long life expectancy,

- have excellent insulation properties due to double-walled polycarbonate pannels,

- excellent heating properties when the sun shines through the day, the heat builds up rapidly inside the greenhouse and

keeps the temperature warm inside for a very long time. When the outside temperature is -20°C, the temperature in the greenhouse can be + 15C and more,

- save you energy on heating costs,

- made of five light weight assembled parts,

- very light in weight and easy to install,

- easily transported and stored,

- do not take up much space when folded,

- have windows,

- give plants lots of sunshine and warmth despite the long winter when the rays and heat are low,

- sufficient amount of both light and warmth allow a faster start to the spring growing season and will greatly extend the growing vegetation period,

  give tropical plants greater and faster annual growth,

- can be opened when there are higher day or night temperatures in winter, spring and autumn,

- various fungal plant diseases can not be formed due to regular ventilation,

- having a greenhouse for your exotic plant means you can see the plants health condition through the windows and monitor its health,

- thanks to a special emergency door, you can quickly get inside the greenhouse in case of plant disease, treat it quickly or  replace a malfunctioning thermostat or heater incase of failure,

- you can quickly determine damage to foilage by the color of the leaves when frost begins thus being able to raise the temperature inside the greenhouse to save the plant immediately,

- greenhouses have eyelets at the top, which are used for anchoring due to strong winds,

- steel cables are easily anchored into the ground,

- steel cables prevent the greenhouse from rising out of the soil or tipping over,

- maintenance-free and have a very durable aluminum construction designed against bending and denting,

- Do not have to be painted,

- ceiling system has reinforcements against larger amounts of snow and the glass houses are resistant to heavy snow loads,

- greenhouses tolerate 50-60 cm of wet snow on 1m square, approximately 120kg,

- you can be free of worries when leaving on winter vacation,

- plants have maximum daylight and sunlight,

- due to sufficient light and heat ventilation – NO DAMAGE to the leaves during the long winter months,

- 99.9 % confidence that your plant will survive the harsh winter in complete dryness,

- leaves can not be burned nor from heating cables nor from the sun,

- With a faster start in growth and a prolonged vegetation period, your plants will create thicker leaves and stronger tissue and will grow more leaves of up to 25 % per season,

- minimum (0.01 %) chance that the plant will not survive the winter,

- In the spring you will look at a beautiful palm with all its leaves just exactly in the same state when you covered it up in the autumn using the greenhouse,

- After greenhouse removal the palm leaves will have a beautiful green color,

- greenhouses are affordable for everyone.

Disadvantages of greenhouses:

 

- Entry costs are more expensive then for both the burlap method option with non-woven fabrics + heating cables and the polystyrene houses,

- must be stored somewhere (spring to autumn),

- you must ventilate the greenhouse regularily when temperatures are at 0C and higher,

- they must have a heater or heating cables

 

NO OTHER KNOWN DISADVANTAGES.

Benefits of BURLAP with non-woven fabric and heating cables:

- Burlap or nonwoven fabric is very cheap,

- DOES NOT take up as much space as a greenhouse,

- DOES NOT spoil the appearance of the garden when you cover up the plant for the winter,

- this method of winterizing is the least expensive of the above mentioned methods,

- is affordable for everyone.

 

Disadvantages:

- This winterizing method can only be used on some more resistant plants, such as

  Trachycarpus Fortunei, Trachycarpus Wagenrianus, Trachycarpus takil, Trachycarpus Nanus, Trachycarpus Princeps,

  Chamaerops humilis, Chamaerops cerifera, Chamaerops vulcano and a few others. Other plants do not have the slightest chance of surviving the long and harsh Czech winter using this method,

- the palm wrap must have self-regulating heating cables inside - otherwise the plant will freeze and these cables are VERY EXPENSIVE,

- if the palm wrap does not have ventilation holes, the plant will not be able to remove excess heat and will then start overheating and it will literally not only fry the leaves but also the heart of the plant and then totally dry up the inside of the heart,

- If more heat is accumulated inside the palm wrap and it has very little ventilation, then the air moisture will start building up inside creating condensation which will then lead to fungus growth. The fungus will grow rapidly and the plant will die eventually

- Due to the fact that the plant is completely wrapped up you will not be able to see the state in which the plant is.

  - you can not give the plant FIRST AID when necessary because you can not see what it looks like inside,

- in the event of power failures for more than a few hours with outside temperatures being at -15°C, the plant will freeze because the wrap does not have sufficient insulation,

- the dew that may form inside the palm wrap will fall into the heart of the plant turning it into liquid and enabling it to fill the heart and if there is even a small frost the heart of the plant will burst into 2 parts,

- Only some plants (mentioned above) wrapped in burlap or nonwoven fabric have a chance to survive, but the overall percentage of survival after the season is hard to estimate. In some places in our Republic strong frosts can occur and the plant in the plant wrap, although having been carefully packed into at least three layers of fabric with sufficiently strong heating cables of the correct length can freeze and on the other side of the Republic at the same time of the year  the plant can survive because it was not exposed to such strong frosts,

- you can’t expect to find a beautiful plant after winter uncovering using this method. You can only be happy if the plant survives, thus looking at only a stalk or trunk WITHOUT THE MAJORITY OF ITS LEAVES,

- Your palm will have lost anywhere from 60% to 90% of its leaves,

- When using this type of winterizing, your palm will take much longer [ if at all ] to recover from the frosty weather before it starts vegetative growth again,

- if it loses most of its leaves, it will take at least until June to July, before new ones start growing again which is almost half the vegetation time here in the Czech Republic,

- the success rate is 50/50. Either it survives and it will be a very unpleasant sight or it will not survive,

This type of winterizing in my point of view is really risky and according to my own experience [ HANDS OFF] because as I mentioned on earlier, ther is NO ROOM FOR EXPERIMENTATION, ESPECIALLY when some plants cost THOUSANDS OF CROWNS OR HUNDREDS OF EUROS,

- THE PALM WRAP MUST BE DONE THOROUGHLY, IT MUST BE FIRMLY ATTACHED AND TIED TO THE PLANT, OTHERWISE IT WILL LOOSEN UP AND FLY AWAY THUS LEAVING YOUR PLANT COMPLETELY UNPROTECTED.

 

Benefits of winterizing tropical plants in a polystyrene box (house):

- good insulation properties (slightly better than the greenhouse),

- the heat inside the box or house will last long,

- light weight material,

- Material is easy to buy in local construction or hardware shops,

- Protects your plants,

- is a little cheaper than the cost of the greenhouse.

 

Disadvantages of winterizing tropical plants in a polystyrene box or (house):

- More expensive initial costs than variations with burlap or nonwoven textiles + heating cables,

- must be stored somewhere (spring to autumn April – Novemeber).

- the box or house must be ventilated regularily,

- they take up a lot of storage space

- must have self-regulating heating cables or a fan heater otherwise the plant will freeze,

- if the box or house does not have vent holes, the plant will not be able to remove excess heat and will overheat,

- if more heat is accumulated inside the shed, there will be a larger amount of air humidity and moisture which will turn into fungus,

- if fungus appears on the plant, you will not be able to see it because the polystyrene shed covers up the entire plant,

  Not enough light and sunlight inside the box thus will extremley slow down and shorten the growth period or vegetation period in early speing,

- the dew that forms inside the box will flow down into the heart of the plant, turn into liquid water and fill the heart and if there is even normal frost temperatures inside the box, the heart of the plant will burst and die,

- you can’t expect miracles of beauty to happen after uncovering your plant in the spring time. All you can do is hope and wait in anticipation to see if your plant has survived or not due to lack of light,

- palms in boxes or enclosed houses from polystyrene will lose anywhere from 50% to 80% of their leaves and foilage unless there are large openings in the shed for the sun‘s rays,

-  using this method of witerization takes much longer for the plants to start off their vegetation period,

- If your plant loses all of its leaves, it will take atleast 3-5 months before new growth starts appearing, [May, June or even new growth can start to occur in July or August]. If new growth doesn’t start by August of the same year then there is a 99% chance that your palm has died - but there have been cases when the palm did recover and started to grow again by the end of the summer, but this is really rare,

- The success rate of this type of winterizing is about 80%. Either the plant survives and will be unpleasant to look at or it will die and you will not only lose your loved plant but in some cases thousands of Crowns or hundreds of euros,

- this kind of winterizing is ideal for banana plants, which are known to need low temperatures in winters between

+ 5°C to + 12°C. It is during these temperatures that the plants are dormant and do not need light. For example cycads, would NOT SURVIVE such a method because they need much light even in the winter season.

 

       We have tried this form of winterizing using polystyrene boxes and most of the plants did survive, but lost all of their leaves and it took months and in a couple of cases more then a year for them to gradually recover and start growing again so we decided that this is not the perfect method for winterizing atleast for us.

- minimum thickness of polystyrene must be 15 cm or more.

 

In conclusion I would like to highlight the following:

 

       I do not want to state out that I recommend this method or that method. I’ll be neutral. I don‘t want to influence your decision in any way. I want you to choose yourself and choose the kind of winterizing that suits you best. I have tried to explain the strengths (advantages) and also the weaknesses (disadvantages). I’ve come out with my own experience in this field. What works in the Beskydy Mountains, where temperatures in the winter months drop very far down below zero and where rainfall in spring and autumn is high, may not work elsewhere, and the plant wrap using burlap "can be a solution" for you. Let me ask you a simple question: Do you want your tropical plant to survive and be beautiful when spring arrives or do you want to look at a bear palm trunk without leaves and hope that it will start growing again sometime in the spring ( maybe)? Do you want to take the risk and lose your plant or do you want to use a technique which has been tested for many years that you know works? These are questions to which you cannot run away from and must face. In the end it’s up to you.

 

Dear „exotic plant growers" not only in the Czech Republic and Slovakia but anywhere else in Europe.

I hope I helped you a bit in deciding what kind of winterizing is best for you and for your exotic plants?

 

Allow me in the name of Palmy a Zahrady to wish you a lot of enthusiasm, positive energy lots of strength, patience, creativity and luck in building your own tropical paradise at home in your own garden ...

 

Long live tropical plants !!!

 

 

Peter Komínek

Funder and owner of

 

Palmy a Zahrady s.r.o. - Czech Republic

Pár záběru na konec - A few pictures BELOW

ZAZIMOVÁNÍ VE SKLENÍKU - WINTERIZING USING GLASSHOUSES

Trachycarpus Fortunei - 31.1.2018

 

 Trachycarpus Fortunei - 4.3.2017 po odzimování

Cykas Revoluta - zazimování 2016

 Cykas Revoluta - po odzimování 2017

 Chamaerops humilis vulcano- zazimování 2016

Chamaerops humils - odzimování 2017

Butia Eriospatha - po odzimování 2017

 

Butia Eriospatha - po odzimování 2017

Chamaerops humils - po odzimování 2017

Chamaerops humils - po odzimování 2017

ZAZIMOVÁNÍ S NETKANOU TEXTILIÍ A TOPNÝMI KABELY

Pohled na mrtvý Trachycarpus 2010

Naše první palma " Trachycarpus Fortunei " nepřežila krutou zimu.  :((( V roce 2010-2011 jsme tady ve Frýdku - Místku naměřily - 30,1°C

ZAZIMOVÁNÍ S POLYSTYRENEM

VIDEA - ZAZIMOVÁNÍ NA NAŠEM YOUTUBE KANÁLU - ZDE můžete se i stát naším odběratelem a sledovat všechno nového co se děje ve firmě Palmy a Zahrady a zhlédnout nejnovější videa: https://www.youtube.com/watch?v=wm_aPfIIRnM 

VŠECHNY NAŠE VIDEA ZDE: https://www.youtube.com/results?search_query=palmy+a+zahrady

http://eshop.palmyazahrady.cz/

sledujte nás na instagram ZDE: https://www.instagram.com/palmyazahrady/

Facebook: https://www.facebook.com/palmyazahrady/

NOVÍNKA!!! - TOPNÉ TĚLESO EUROM EK DELTA 2000W

Topné těleso si můžete objednat zde:

http://eshop.palmyazahrady.cz/vyroba-skleniku-na-miru/topne-teleso-eurom-650-2000w-21-5cm-x-20cm-x-31-5cm--/

 

S topným tělesem značky EUROM EK DELTA 2000 už máme dlouhodobé zkušenosti a můžeme jen doporučit. Postará se o Vaše exotické rostliny bez problému i při těch nejmrazivějších dnech v zimě. Můžete si vybrat mezi 3 stupně síly elektrického výkonu od 650W / 1300W / 2000W. Topné těleso má termostat , ale v plusových hodnotách. Jako u každého topného těleso i u tohoto modelu NELZE POUŽIT termostat pro minusové hodnoty, který je zabudován a proto je podstatné si pořídit samostatný termostat ( ideálně tento  typ víz odkaz ZDE:  http://eshop.palmyazahrady.cz/vyroba-skleniku-na-miru/zasuvkovy-termostat-40-az--99-c-cz-zastrcka-/
 
Topné těleso EUROM EK  DELTA 2000 Vám zaručí v co nejkratším čase příjemné teplo pro Vaše exotické rostliny uvnitř Vašeho skleníku. Je v hodný a dá se bezproblémově použit v dílně, v garáží i ve skleníku. 

TOPNÉ TĚLESO – EUROM EK DELTA 2000 – TECHNICKÉ PARAMETRY

 Druh výrobku -  Topné těleso

 Provedení - Topný ventilátor

 Oblast využití - Interiér, Mokré prostředí, Vlhké prostředí

 Výužití - Topení

 Vhodné pro prostory - Staveniště, Dilna, Garáž, skleník

 Stupně vyhrívání - 3 stupňový

 Min. topný výkon - 650 W

 Max. topný výkon - 2 000 W

 Vhodné pro prostory do velikosti - 26m2 = 75m3

 Materiál pláště - Kov

 Výška - 31,5 cm

 Šířka - 21,5 cm

 Hloubka - 20 cm

 Montáž na stěnu - Ne

 Funkce - Termostat, Ochrana proti přehrátí, Ventilátor

 Hmotnost - 3,4 Kg

 Připojovací kabel - Ano

 Ochranná třída - IP 24

 EAN - 8713415332759

NOVINKA!!!

Sada ocelových lan cca (4ks) o tloušťce 3mm se svorkami + karabiny

Na skleník je zapotřebí 4ks lana. Montují se na každou stranu do kotvících šroubku s vrutem. Tyto lana dodáváme pro zákazníka jíž připravené ke kotvení. Ke každému lanu je nezbytné 4ks lanové svorky + 2ks lanové karabiny na každou stranu skleníku. Když máme skleník o výšce 2,5m, tak je třeba délku 3,5m lana. Kotvení na skleník tedy má celkem 4 ks lana + 16ks lanových svorek + 8 karabin + 4ks kotvící háky. Vždy se počítá délka lana tak aby bylo o 1 m delší než je výška skleníku.

 Příklad: 

1m skleník na výšku = 2m lano / 1 strana

2m „…“ V = 3m lano / strana

3m „…“ V = 4m lano atd…

 Součást balení na 1 skleník obsahuje:

 

4 ks lana

16 ks lanových svorek

8 ks karabin

 

Balení NEOBSAHUJE kotvící háky s vrutem, ale můžeme dodat na přání zákazníka.

Kotvící háky můžete objednat zde:http://eshop.palmyazahrady.cz/vyroba-skleniku-na-miru/kotvici-haky-s-vrutem/

Sady ocelových lan můžete objednat ZDE: http://eshop.palmyazahrady.cz/vyroba-skleniku-na-miru/sada-ocelovych-lan-cca--4ks--o-tloustce-3mm-se-svorkami-karabiny/

NOVINKA!!!

Zásuvkový termostat ( spíná mezí -40°C až +99 °C - (CZ zástrčka)

 

   Vhodný pro regulaci venkovních topných těles ve skleníků. Termostat musí být chránění aby na něj nezapršelo. Spíná topení při mrazu -40°C až+99°C. IP 20. Termostat pracuje ve vlhkosti a mrazu bez problému!!! Máme mnoholeté zkušenosti s tímto termostatem. Naprosto spolehlivě ochrání vaše exotické rostliny. Lze nastavit vstupní i výstupní teploty. Například můžete nastavit vstupní regulací aby vám začal termostat spínat při -10°C a výstupní aby se vypnul při -5°C.

    Elektronický termostat s univerzálním použitím a digitálním zobrazením zapínací a vypínací teploty i aktuální teploty současně. Termostat lze použít téměř v topném i chladícím provozu. Kromě použití jako samostatného přístroje, může univerzální termostat sloužit i jako náhrada za vadné mechanické termostaty. To umožňuje např. ledničku nebo mrazák s vadným termostatem zapnout a vypnout přes termostat, který je umístěn v zásuvce. Termostat můžete používat i pro měření teploty v teráriu.

Technické parametry

 

Kontaktní proud           16 A

Barva   Bílá

Hmotnost        225 g

Nastavení minimální teploty     -40 °C

Noční pokles   Ne

Výška  134 mm

Displej Ano

Vhodné pro podlahové vytápění (ano/ne)          Ne

Provozní napětí 230 V

Krytí    IP20

Typ termostatu Univerzální termostat

Nastavení teploty         -40 - 99 °C

Určeno pro topidla       Ano

Délka   55 mm

Způsob montáže           Mezizásuvka

Typ provozu (mechanický/elektronický)           Elektronický

Šířka    40 mm

Napájení          Napájení ze sítě

Senzor dálkového ovládání       Ano

Zatížitelnost kontaktů   3680 W

Nastavení maximální teploty    99 °C

Určeno pro klimatizační přístroje          Ano

Funkce ochrany proti mrazu     Ne

Vybavení

 

Rozsah nastavení: -40 až +99,9 °C

S externím teplotním senzorem (délka kabelu 3 m)

Pro vytápění nebo chlazení

 

Více info: http://eshop.palmyazahrady.cz/vyroba-skleniku-na-miru/zasuvkovy-termostat-40-az--99-c-cz-zastrcka-/

NOVINKA

Hliníková platforma 25 cm x 25 cm nebo v rozměru 28 cm x 28 cm na vaše topení. Perfektní platforma z lehkého hliníku, která pomůže tomu aby Vaše topení zůstalo v naprostém suchu když je větší množství srážek zejména v zim

    Galerie