• mobil +420 602 718 832

Zahradní osvětlení

Zahradní osvětlení

Zahradní Osvětlení ( ENGLISH VERSION BELOW)

       Vlastníte zahradu, která vyniká pestrostí barevných rostlin? Vlastníte zahradu, která uchvátí svým vzhledem a atmosférou tropů? Tyto krásy byste měli vychutnávat nejen ve dne, ale i ve večerních či nočních hodinách. 

       Je úžasné mít krásnou zahradu a užívat si jí plnými doušky s rodinou, s přáteli, prostě s lidmi, se kterými je nám dobře, které máme rádi. Je úžasné posedět s přáteli při grilování dlouho do noci a přitom se dívat na svoji nádherně osvětlenou zahradu, na svůj dům, na bazén. Zahradní osvětlení velmi zpříjemní atmosféru. Nemusíme jet k moři, jsme doma, u bazénu, na zahradě, kde jsme si vytvořili příjemný exotický koutek. Zahradní osvětlení, tiché šumění vánku, šplouchání vody, pohled na mrazuvzdorné palmy, juky, agáve a další exotické rostliny nám dodá spoustu pozitivní energie a my se cítíme naprosto spokojeně, nic nám nechybí. Jen a jen relaxujeme, odpočíváme a vychutnáváme si kouzlo své zahrady, zahrady s tropickým nádechem.     

       Žijeme v moderní době, v době uspěchané, hektické, náročné…. Máme však svůj životní styl. Proč se nepyšnit svojí tropickou zahradou? Proč se nepyšnit zahradním osvětlením? Firma Palmy a Zahrady s.r.o. toto krásné zahradní osvětlení dodává.   

       V posledních letech se trend  prodeje venkovních LED svítidel a halogenů mnohonásobně zvýšil. Venkovní osvětlení má mnoho výhod. Můžeme si „nasvítit“ vjezd i vchod do domu, vjezd do garáže, terasu, bazén, zahradu, skalku, stromy i keře

       Výběr venkovního osvětlení je obrovský.  Můžeme kombinovat různé zahradní osvětlovací prvky, jako například nástěnné osvětlení, reflektory, světla zabudovaná v zemí, světla připevněná na zahradní stavby, na domě apod.

       Na co musíme pamatovat při výběru osvětlení? Osvětlení musí ladit s naším domem, nesmí nás rušit ani omezovat, chceme se přece cítit krásně a chceme být v pohodě.  

Požadavky na výběr venkovního osvětlení jsou velmi specifické.

       Podmínky pro venkovní osvětlení jsou horší než  podmínky v interiéru. Musíme dostatečné dbát na IP ochrany venkovního světla před vnějšími vlivy, před špatným počasím, především před dešťovými či sněhovými srážkami, před vlhkostí a prachem. 

Co je to IP chránění?

       Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody a prachu. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody. Je to vlastně parametr, který nám ukazuje typ venkovního kryti proti vlhkosti. Rozmezí IP je od IP44 do IP68.

        Nejdříve  bychom měli zjistit typ krytí venkovního svítidla. Pohybuje se v rozmezí IP44 až IP68. Zahradní světla většinou svítí po celou noc. Proto při výběru svítidel volíme svítidla s dlouhou životností a zároveň nízkou spotřebou energie. Tato kritéria přesně splňují venkovní LED světla. LED světla jsou tou nejlepší variantou, mezi zákazníky jsou velmi oblíbena. 

Palmy a Zahrady s.r.o. Vám nabízí návrh i realizaci zahradního osvětlení přímo na míru.

Už nebudete muset trávit chvíle na Vaší zahradě ve tmě.
Už nebudete muset používat svíčky, petrolejky a jiné lampičky…
Můžete se pyšnit a ukazovat krásy své zahrady při funkčním zahradním osvětlení.
Můžete se kochat Vaší zahradou dlouho do noci.

Firma Palmy a Zahrady s.r.o. se těší na Vaše dotazy.

e-mail: info@palmyazahrady.cz 
mobil: +420 602 718 832

Palmy a Zahrady s.r.o. - Partner Vaší budoucnosti v oblasti tropických zahrad

 

ENGLISH VERSION

GARDEN LIGHTING

  

       Do you own a garden which excels in a variety of colorful plants, captivates and impresses you with a tropical appearance? These beauties should not only be enjoyed during the day but also in the evening and night hours.

       It is amazing to have a beautiful garden and enjoy it to the full extent with family, friends or simply with people with whom we like and feel great around. It is fabulous to sit around a barbecue late at night with friends and family while looking at your own beautifully lit up garden, at your house or pool. Garden lighting can really make the atmosphere more pleasant. We do not have to travel to the sea to find all of this. We can stay at home and find this just sitting by the pool, in our own garden, where we have created a pleasant exotic area. The garden lights, the quiet murmur from the breeze, the wind, the sound of splashing water and the view of cold hardy palms, yuccas, agaves and other exotic plants surrounding us will give us a lot of positive energy and enable us to feel totally satisfied. We do not have a craving for anything else. Nothing! Just simply relaxing, resting and enjoying the magic of our own garden with a tropical flair.

       Unfortunately we live in a very stressful, modern period. In a time of bustling about and feeling hectic. Always doing something. We however have are own lifestyle. Why not boast about your own tropical lighting? Our company Palmy a Zahrady s.r.o. supplies this beautiful garden lighting right to your front doorstep.  

       In recent years the trend in sales of outdoor LED lamps and halogen lights has increased astronomically. Outdoor lighting has many advantages. We can "illuminate" the entrance and the entrance to the house, driveway, patio, pool, garden, rockery, trees, shrubs and much more....

       The selection of outdoor lighting in this time period is enormous. We can combine different garden lighting elements, such as wall lights, reflectors, ground embedded lights, lights mounted on or in garden structures or on the house etc..

       What do we need to think about and remember when choosing lighting? Lighting must harmonize with our house, it must not disturb or limit us in any way because we want to feel fantastic and just be at ease. It has to blend in.

Requirements for the selection of outdoor lighting are very specific.

       Conditions for outdoor lighting are worse than for lights used indoors. We need to ensure adequate IP protection in outside lighting from external influences like bad weather, especially before rain, snow or against humidity and dust.

What is IP protection?

      

       IP states the degree of protection and the resistance of electrical equipment against the ingress of foreign bodies and the ingress of liquids, especially water and dust. It is expressed in the so-called (IP) code which consists of the characters "IP" followed by two digits: the first digit indicates the protection against accidental contact and against ingress of foreign bodies. The second digit indicates the degree of protection against water ingress. It is actually a parameter that shows us the type of outdoor housing moisture. The IP range is from IP44 to IP68.

       We should first determine the type of coverage of outdoor lighting fixtures that we wish to use ranging from IP44 to IP68. Garden lights usually stay lit throughout the entire night, therefore, when selecting lighting fixtures we choose lights with long life and low power consumption at the same time. LED lights fulfill this special criteria exactly. LED lights are the best option and are very popular with customers.

       Palmy a Zahrady s.r.o. offers you custom-made design and implementation of garden lighting. You no longer have to spend time in your garden in the dark. You no longer have to use candles, kerosene lamps and other kinds of lamps. You can be proud and show off the beauty of your garden with functional garden lighting designed and assembled by our company. You can enjoy your garden long throughout the night.

 

Palmy a Zahrady looks forward to your questions , ideas and plans.

 

For more information, feel free to contact us: e-mail: info@palmyazahrady.cz / www.palmyazahrady.cz

 

Palmy a Zahrady s.r.o.  - Your future partner in tropical gardens.

Our PROMO VIDEO:

Youtube - česká verze: https://www.youtube.com/watch?v=qkhB6fsFm0w

Youtube - česká verze: https://www.youtube.com/watch?v=Ae-PqiVVoDU

Youtube - English version: https://www.youtube.com/watch?v=eh-n078pRqc

Youtube Channel: https://www.youtube.com/results?search_query=palmy+a+zahrady+

Foto Gallerie : http://www.palmyazahrady.cz/stranka/110/vecerni-osvetleni-2017/

http://www.palmyazahrady.cz/stranka/114/zahrada-2016/

Facebook: https://www.facebook.com/palmyazahrady/

Instagram: https://www.instagram.com/palmyazahrady/

E-shop: http://eshop.palmyazahrady.cz/