• mobil +420 602 718 832

Tropické zahrady na míru

Tropické zahrady na míru

ENGLISH VERSION BELOW

       Firma Palmy a Zahrady je sice zahradnictví, ale poněkud odlišné od zahradnictví klasického. To naše se zabývá celou řadou činností. Mimo jiné navrhujeme a realizujeme tropické i exotické zahrady. Naším cílem je přesvědčit co nejvíce lidí o tom, že některé odrůdy palem, juk, agáve i stromové kapradiny mohou zdobit naše české zahrady. Existuje řada mrazuvzdorných tropických a exotických rostlin, které lze pěstovat za určitých podmínek v naší zemi celoročně.  

       Už řadu let se zabýváme výsadbou těchto exotických exemplářů. Víme, kde je umístit, jak rostou, jaká hnojiva jsou nejlepší, jak o tyto rostliny pečovat v létě či v zimě. Také víme, jak budou vypadat za pět, deset i více let.

       Jsme schopní navrhnout Vám takovou tropickou zahradu, abyste nemuseli cestovat daleko a měli svůj exotický ráj přímo ve své zahradě. Nejen že krásná exotická zeleň bude chloubou Vašeho okolí, ale také uklidní Vás a Vaši mysl po náročném dni. Navrhneme Vám takovou zahradu, kterou Vám bude leckdo závidět. Vaše představa, Váš sen se stane realitou. 

       Nabízíme konzultaci, pomůžeme Vám s výběrem rostlin, navrhneme umístění rostlin ve Vaší zahradě. Zajistíme výkopové práce a nánosy nové hlíny až po finální výsadbu nových rostlin. Na přání zákazníka zajistíme veškerou celoroční údržbu naším zahradním týmem nebo zaškolíme Vás. Jsme také schopni vyrobit skleníky na míru pro tyto exotické rostliny, abychom tak zvýšili šanci na přežití rostlin v období zimy, v období tuhých mrazů.

Vytváříme krásné a jedinečné zahrady, které vykouzlí atmosféru tropů  přímo  u Vás, přímo ve Vaší zahradě.

Představte si, že jste v palmovém  ráji! Pokuste se o to! Zkuste to!

Vaše zahrada bude nepřehlédnutelná a Vy budete nepřehlédnutelní! 

Dopřejte si něco víc, dopřejte si něco, co si zcela jistě zasloužíte.

Na setkání s Vámi se těší Palmy a Zahrady s.r.o.
Partner Vaší budoucnosti v tropických  zahradách...

PROMO VIDEO:

Youtube - česká verze: https://www.youtube.com/watch?v=Ae-PqiVVoDU

Youtube - English version: https://www.youtube.com/watch?v=eh-n078pRqc

Youtube Channel: https://www.youtube.com/results?search_query=palmy+a+zahrady+

Foto Gallerie : http://www.palmyazahrady.cz/stranka/110/vecerni-osvetleni-2017/

http://www.palmyazahrady.cz/stranka/114/zahrada-2016/

ENGLISH VERSION

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF CUSTOM-MADE COLD HARDY TROPICAL GARDENS

  

       Palma a Zahrady s.r.o. is indeed a gardening centre, but somewhat different from other classical gardening centres. It deals with a wide range of activities. Among other things, we design and implement tropical and exotic gardens. Our goal is to convince as many people as possible that some varieties of palms, juccas, agaves, tree ferns and cycads, can decorate our gardens in the Czech Republic year-round. There are a number of cold hardy tropical and exotic plants that can be grown under certain conditions in our country all year round.

       We have been planting these exotic specimens for a number of years. We know where to plant them, how they grow, what fertilizers they like best and most importantly how to take care of these plants in summer and winter. We also know how they will look like in five, ten or more years.

       Our garden centre Palmy a Zahrady will be able to design such a tropical garden for you so that you do not have to travel far in order to see such exotic plants being able to have this paradise of plants right inside your own garden. Not only will the beautiful exotic greenery be a pride of your surroundings, but it will also calm your mind and soul after a busy day. Your family, friends, business partners and neighbours will also be very impressed with the look of your garden too!!!

       Your garden will be designed in such a way so that people will not only envy it but your idea and your dream will become reality.

       Our company also offers consulting, help with plant selection, design and planting the plants right in your garden. We will provide excavation work, soil removing and the delivery of new mixed soil to your garden for your new plants. Upon the customers request we can provide all year round maintenance and our garden team will even give you training and some gardening tips so that you can help your new tropical plants thrive through the growing season and extremely cruel winter season. We are also able to produce glasshouses made for these exotic plants in order to increase the chance of survival of plants during the freezing cold winter season.

       We create beautiful and unique gardens, which will conjure up an atmosphere of tropics right in your garden, meeting your most demanding needs.

Imagine that you are in paradise surrounded by different kinds of palms, juccas and agaves! Try to imagine it!

 

Your garden will be unmissible and will not be overlooked by anyone!

  

Treat yourself with something more. Treat yourself to something you surely deserve.

 

Palmy a Zahrady is looking forward to meeting you and helping you to create your own tropical paradise.

 

Palmy a Zahrady s.r.o. is your future partner in tropical gardens ...

PROMO VIDEO:

Youtube - česká verze: https://www.youtube.com/watch?v=Ae-PqiVVoDU

Youtube - English version: https://www.youtube.com/watch?v=eh-n078pRqc

Youtube Channel: https://www.youtube.com/results?search_query=palmy+a+zahrady+

Foto Gallerie : http://www.palmyazahrady.cz/stranka/110/vecerni-osvetleni-2017/

http://www.palmyazahrady.cz/stranka/114/zahrada-2016/