• mobil +420 602 718 832

ÚKZÚZ

 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ (ÚKZÚZ)

 

vydává doklad o registraci pro rostlinolékařské účely a zároveň uděluje oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů a náhradních rostolékařských pasů právnické společnosti Palmy a Zahrady s.r.o., Bohuslava Martinů 2344, Místek, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 03812316.

 

DOKLAD O REGISTRACI

 

Podle § 12 odst. 4 zákona je právnická osoba Palmy a Zahrady s.r.o., Bohuslava Martinů 2344, Místek, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 03812316, zapsaná do úředního registru pro rostlinolékařské účely pro činnosti podle § 12 odst. 1 pism. a) zákona:

  • uvádění na trh určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětu vypěstovanýchnebovyrobených na území České republiky, a to od data 12.12.2019
  • pod Č.j.: UKZUZ228990/2019 - REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 0432

                                                                 

FYTOSANITÁRNÍ REGULACE

 

Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin ukládá provozovatelům internetových obchodů povinnost zpřístupnit jejich zákazníkům (alespoň prostřednictvím internetu) informace o:

- zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU;

- zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty;

(tyto informace naleznete v prováděcím nařízení Komise (EU) 2019/2072 – viz. následující odkaz)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2072&from=EN

- vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech

(tyto informace naleznete v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/2019 – viz. následující odkaz)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554106915067&uri=CELEX:32018R2019