• mobil +420 602 718 832

Phoenix silvestris

Phoenix silvestris

(See English version below)

 

Phoenix silvestris (Wild date palm neboli „Divoký datlovník stříbrný – silvestris“)

krátkodobě odolává  -5°C až  -7°C , výška v dospělosti do 15m

Popis:

 

Divoký datlovník „silvestris“ pochází z Indie a jižní části Pákistánu. V obou zemích se vyskytuje v oblastech, kde je řídká vegetace, složená převážně z křovin, a podél rovin, kde se vyskytují monzuny. Ačkoli roste pomalu, může dosáhnout výšky až 15 m. Velmi dobře se jí daří v některých oblastech Spojených států, kde teploty neklesají pod +10°C. Modrozelené listy jsou úzce složené a mohou dorůst do délky 3m - 3,5 m. Letáky mohou dosahovat přibližně 45 cm a rostou proti sobě na rachisech tak, že celý list vypadá ploše. Řapík nebo stonek, který připevňuje list ke kmeni, je dlouhý 1 m a je vyzbrojen hřbetem. Na starších stromech bývají u kořene kmene přítomny vzdušné kořeny. Žluté květenství může dosáhnout délky 1m, jsou silně rozvětvené, mají malé bílé květy, které rostou mezi listy. Podlouhlé plody jsou dlouhé 2,5 cm a vyskytují se v oranžových shlucích. Když dozrávají, mají tmavě červenou až fialovou barvu.

 

Tento datlovník je vhodný nejen pro pěstování v bytě, ale také do interiérů i exteriérů jako reprezentativní rostlina.

Na pěstování je nenáročný. Klimatická zóna mrazivosti je 8b. Rychlost růstu: pomalý až středně rychlý. Teplota přežití: -5,5°C až -7°C, krátkodobě jen na pár hodin.. Tolerance sucha: vysoká. Požadavky na půdu: do velké míry přizpůsobitelné. Požadavky na světlo: vysoké - plné slunce / částečný stín. Nutriční požadavky: mírné. Požadavky na vodu: mírné. Datlovník Phoenix silvestris vydrží  krátkou dobu  na suchu. Roste nejlépe ve vlhké, ale dobře odvodněné a kypré půdě.

Doporučujeme přečíst si náš ÚVOD a zároveň NÁVOD, jak zajistit našim prodávaným mrazuvzdorným i nemrazuvzdorným rostlinám co nejideálnější podmínky, těmi jsou skleník a topné těleso s termostatem. Bez tohoto  se pěstování v ČR dařit nebude.

 

POZOR!!! Minimální teplota krátkodobě pár hodin  -5°C až -7°C, bez poškození 0° C,  pokud je pod přístřeškem.     

 

(English version)

Phoenix silvestris (Wild date palm or "Wild date palm silvestris")

can withstand temperatures between -5°C to -7°C ( 23 – 19.4 F ) for a short period and once fully mature can grow to a height of up to 15m (49 ft).

 

Description:

 

The wild date palm "silvestris" is native to India and the southern part of Pakistan. In both countries it occurs in areas where the vegetation is sparse, consisting mainly of scrubland and also growing along the plains where monsoons occur. Although slow-growing, it can reach heights of up to 15 m ( 49 ft ). It does very well in some areas of the United States where temperatures do not drop below +10°C (32 F). The blue-green leaves are narrowly compound and can grow to a length of 3 m - 3.5 m ( 9 – 11 ft). The leaflets can reach about 45 cm (17.7 inches) and grow opposite each other on rachises so that the entire leaf looks flat. The petiole or stem, which attaches the leaf to the stem, is 1 m ( 3 ft ) long and is armed with a spine. On older trees, aerial roots are usually present at the base of the trunk. The yellow inflorescences can reach 1 m ( 3 ft ) in length and is heavily branched, and has small white flowers that grow between the leaves. The oblong fruits are 2.5 cm ( 1 inch ) long and occur in orange clusters. When ripe, they are dark red to purple in colour.

 

This date palm is not only suitable for growing indoors, but also for outdoor use as a representative plant. It is easy to grow in warmer climates.

The climatic USD hardiness zone is 8b. Its growth rate is slow to medium. Its survival temperature is approximately   -5.5°C to -7°C ( 23 – 19.4 F ) only for a few hours if kept dry in colder zones throughout the winter. Drought tolerance is high. Soil requirements are largely adaptable. Light requirements: high - full sun /partial shade. Nutritional requirements: moderate. Water requirements: moderate.

The Phoenix silvestris date palm can withstand short periods of drought. It grows best in moist but well-drained and loose soils and its leaves love getting a sprinkle or shower regularily.

We recommend that you read our INTRODUCTORY GUIDE on how to provide the most ideal conditions here in the Czech Republic ( zone 5a/b ) for hardy and non hardy plants using a greenhouse, a heater and a thermostat. Growing this species without these three components in the Czech Republic is impossible.

Galerie Phoenix silvestris

Phoenix silvestris Phoenix silvestris