• mobil +420 602 718 832

Yucca shidigera

(see English version below)

Yucca shidigera - (Mojave Yucca / Spanish Dagger) -12°C/-15°C

 

Popis rostliny

 

Stejně jako u mnoha jiných druhů juk, je Yucca schidigera běžně označována jako „Španělská dýka“, také se jí říká „Mojave Yucca“ podle jedné z pouští, z níž pochází. Kromě Mojave je tento pouštní keř také rodák ze sonorských pouští na jihu USA a Mexika. Často se používá jako krajinářská rostlina v jihozápadních částech USA. Tento vždy zelený keř nebo malý strom je velmi odolný vůči suchu, dosahuje typické výšky

5 m (16 stop) a v některých případech až 10 m (30 stop). Stejně jako mnoho jiných druhů má i tato yucca ostré bajonetové listy ve tvaru spirály. Růžice jsou tuhé a mohou mít bud žlutou nebo modrozelenou barvu. Zvláštností této rostliny je to, že produkuje 6 listů najednou. Pokud má ideální podmínky, produkuje 2 až 4 sady listů ročně. 

Kůra kmene má šedohnědou barvu. Obvykle má několik stonků. Yucca Shidigera se rozvětví poté, co je dospělá, a pak může vytvořit i několik hlav. Kmen může mít tloušťku přes 50 cm.

Přirozeně roste v nadmořských výškách od 300 do 1 200 metrů, v maximální výšce něco málo přes 2 500 metrů.

Tato rostlina může mít velmi dlouhý život. Některé rostliny dosáhnou věku od 300 do 500 let. Jedná se o pomalu rostoucí rostlinu. Roční přírůstek na kmenu je maximálně 2,5 cm, ovšem pokud má rostlina ideální podmínky.

Ukázalo se, že Yucca Shidigera je velmi užitečná rostlina. Jako většina juk, kořeny mohou být použity k výrobě mýdla. Vlákna nalezená v listech byla tradičně používána americkými kmeny k výrobě oděvů, provazů a sandálů.

Tato juka jako všechny ostatní juky potřebuje velmi dobře odvodněnou písčitou půdu a plné slunce. 

 

Velmi doporučujeme výsev tohoto exempláře do volné půdy v ČR.

  

(English version)

Yucca shidigera - (Mojave Yucca / Spanish Dagger) -12° C / -15° C

  

Plant description

Like many other Yucca Plants species, the Yucca Schidigera plant is commonly referred to as the „Spanish Dagger“ or also called the „ Mojave Yucca“ after one of the deserts that it is native to. In addition to the Mojave, this desert shrub is also a native of the Sonoran deserts of the southern USA and Mexico. It is often used as a landscaping plant in the southwest parts of the USA. This evergreen shrub or small tree is very drought tolerant, typically reaching from 16 feet (5 m) and in some reported cases up to 30 feet (10 m) in height. As with many other members of the Yucca genius it has sharp bayonet shaped leaves which are arranged spirally. The leaves are rigid and yellow or bluish-green in colour. One very interesting characteristic about the Yucca Shidigera is that it produces 6 leaves at a time and produces 2 to 4 sets of leaves annually. 

The bark of the trunk has a greyish-brown colour. There are usually several stems and it usually branches after it is fully mature forming multiple heads.

It can naturally be found growing at altitudes of about 1000 to 4000 feet (300 to 1200 m), at a maximum height range of just over 8000 feet (2,500 m).

This plant can live a very long life with some plants reaching the age of over 300-500 years. It is a slow grower, typically reaching 1 inch (2.5 cm) of trunk per year.

Yucca shidigera is proven to be a very useful plant. Like most Yuccas, the roots can be used to make soap. The fibers found in the leaves were traditionally used for making rope, clothes and sandals by Native American Tribes.

This yucca like all other yuccas needs a very well drained sandy soil and full sun. We highly recommend planting this specimen in open soil on the south side of the garden prefferably in a rockery or on higher ground. Yucca plants and agaves should ALWAYS be planted a minimum of 20-30 cm above surrounding ground so that excess water leaks away from the base of the plant and doesn’t remain around the root system and the base of the trunk or root and trunk rot will start to occur if the duration period is longer. They love being planted nearby rocks and stones as they heat up from the sun giving the yucca and agave roots lots of needed heat during the vegetation period.

Yuccaa shidigera will really make a nice setting for any desert landscape garden.