• mobil +420 602 718 832

Yucca neomexicana

Yucca neomexicana

(see English version below)

Yucca neomexicana – odolává teplotám -25° C / -28° C (výška 60 - 80 cm) 

Popis rostliny

Pokud hledáte juku, která do výšky moc nevyroste, tak jste ji pravděpodobně právě našli. V angličtině se tato miniaturní juka nazývá Yucca neomexicana neboli New Mexico Spanish Bayonet. Je malá,velmi odolná a moc ráda se zbavuje malých odnoží z mateřské rostliny a vytváří kolonii.

Tato juka pochází pouze z několika málo míst v USA, konkrétně z okresů na pomezí států Colorado, Oklahoma a Nové Mexiko, kde dorůstá do výšky kolem 1 300 - 1 800 m. Ve své domovině roste převážně na skalnatých místech. Vytváří malý kmen, který dorůstá  do výšky pouhých 60 až 80 cm.  Její stříbřitě-šedé listy jsou tuhé, až 2 cm široké. Květenství má bílé až bílo-zelené, okvětní lístky mají obvykle nachově zbarvený okraj. Po odkvetení se ráda rozdvojuje, a tak vytváří další hlavu neboli korunku. Je to velmi kompaktní a pěkná juka s překrásným zbarvením listů.

Doporučujeme tento exemplář vysadit do otevřené, dobře odvodněné, půdy na jižní straně zahrady, nejlépe do skalky nebo do vyšší půdy na plném slunci. Agáve a juky by měly být VŽDY vysázeny minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Mohlo by nastat uhnívání kořenů i kmene. Tyto rostliny milují vysazování u blízkých skal a kamenů, které slunce zahřívá, a tím dávají kořenům rostliny během vegetačního období spoustu potřebného tepla.

 

(English version) 

Yucca neomexicana - can withstand temperatures of -25° C / -28° C ( -13 F / -18 F)- ( maximum height 60 - 80 cm) – (23.6 – 31.5 inches )

 

If you're looking for a yucca that doesn't grow too tall, you've probably just found it. Yucca neomexicana, also known as the „New Mexico Spanish Bayonet“ is a miniature sized yucca. It is very hardy and loves to shed small rhizomes from the mother plant to form a colony around the mother plant.

It is only native to a few places in the USA, specifically counties on the border of Colorado, Oklahoma and New Mexico, where it grows to a height of around 1,300 to 1,800 metres ( 3939 – 5455 ft ). In its native habitat it grows mainly in rocky places. It forms a small trunk that grows to a height of only 60 to 80 cm ( 23.6 – 331.5 inches).  Its silvery-grey leaves are stiff, up to 2 cm ( 0.8 inches ) wide. The inflorescence is white to  a whitish-green, and the petioles usually have a purplish margin. After flowering, it likes forming to rosettes ( heads). It is a very compact and pretty yucca with a beautiful leaf colour.

We recommend planting this specimen in open, well-drained soil on the south side of the garden, preferably in a rock garden ( rocker) or in higher ground in full sun. Yuccas should ALWAYS be planted at least 20 - 30 cm ( 7.9 – 11.8 inches) above the surrounding soil so that excess water flows away from the roots of the plant and does not remain around the root systém otherwise root and trunk rot may start to occur. These plants love to be planted nearby rocks and stones, which are warmed up by the sun, giving the plant's roots plenty of needed warmth during the growing season.

 

 

 

Galerie Yucca neomexicana

Yucca neomexicana Yucca neomexicana Yucca neomexicana Yucca neomexicana