• mobil +420 602 718 832

Butia catarinensis ( Butia bonettii )

Butia catarinensis ( Butia bonettii )

(see Enlglish version below)

Butia catarinensis (nyní - Butia bonettii) , odolnost mezi -8° C až -10° C , výška do 3 m

Pokud hledáte krásnou, nepřehlédnutelnou, středně odolnou palmu menšího vzrůstu, tak jste ji našli. Butia bonettii je vlastně nový název palmy, která se dříve nazývala Butia catarinensis. Přejmenována byla  v roce 2015 světoznámým vědcem a specialistou v oblasti botaniky a palem Dr. Noblickem spolu s Dr. Kelen S. Soares z botanického ústavu v Brazílii. Tato palma pochází z provincie Santa Catariny. Nachází se  v jižní části Brazílie, orientačně 200 km severovýchodně od Argentiny a provincie Rio Grande do Sul, která sousedí s Uraguayí.

Kmen  této překrásné trpasličí palmy dorůstá do výšky 2 - 3 m , zřídka dosahuje 4 m.Průměr kmene je mezi 15 - 43 cm. Ze všech druhů palem z rodu Butie je tato palma nejmenší.  Zpočátku se  nedá snadno rozlišit od jiných druhů z rodu Butie. Teprve když jí naroste kmen, pozná se podle tloušťky i výšky, ale také podle délky listů. Listy jsou mnohem kratší než u jiných druhů a většinou nepřesahují délku 120 cm.   

Butia bonettii je nepřehlédnutelná,  jakémukoliv prostředí dodává elegantní vzhled. Velmi atraktivně působí její modrozelené  listy na obloukovitě prohnutých řapících.

Květenství této kouzelné palmy dosahuje délky až 186 cm. Tvar plodu je vejčitý. Zralé plody mají žlutou, oranžovou nebo červenou barvu. Plody jsou 1,4 - 2,2 cm (0,6 - 0,9 palce) dlouhé, 1,2 - 2,6 cm (0,47 - 1,02 palce) široké.

Tato rostlina se shání velmi špatně a nepatří mezi nejlevnější rostliny. Těžko si  někdo troufne zasadit ji do volné půdy, aniž by jí poskytl řádné a bezpečné zazimování. Listy u tohoto druhu začnou omrzávat už při teplotě -2° C až -3° C. Krátkodobě snáší mrazy pouze pár hodin při teplotě mezi -8° C až -10° C. Pokud chceme zachovat její listy, měli bychom této rostlině přitápět už při teplotě mezi -2° C až -3°C. Tato palma musí mít přístřešek,  nějakou boudu či skleník s vytápěním i s termostatem a po celou zimu musí mít  naprosto suché podmínky. Butia bonettii vyžaduje dobrou drenáž a  propustnou dobře namíchanou zahradní zeminu s pískem.

Kdo tuto skvostnou a jedinečnou palmu spatří na vlastní oči, tak na ni nikdy nezapomene. 

(English version)

Butia catarinensis (now - Butia bonettii), cold hardy between -8° C and -10° C, its maximum height can reach up to 3 m - (9 ft)

If you're looking for a beautiful, unmissable, medium-hardy palm of smaller growth, then you've probably found one. Butia bonettii is actually the new name (synonym) of Butia catarinensis. It was renamed in 2015 by world-renowned botanical scientist and palm specialist Dr. Noblick along with Dr. Kelen S. Soares of the Botanical Institute of Brazil. This palm tree is native to the province of Santa Catarina. It can be located in the southern part of Brazil, approximately 200 km ( 124 miles ) northeast of Argentina and the province of Rio Grande do Sul, which borders with Uraguay.

The trunk of this beautiful dwarf palm grows to a height of 2-3 m ( 6-9 ft), rarely reaching 4 m ( 12 ft).The diameter of the trunk is between 15 and 43 cm ( 5.9 – 16.9 inches). This is the smallest palm in the Butia genus. It is not easily distinguishable from other species in the Butia genus at first but once the trunk starts growing you can recognise the palm by its thickness and height as well as by the length of its leaves. The leaves are much shorter than on other species and usually do not exceed 120 cm ( 47 inches) in length.  

Butia bonettii is unmissable palm, adding an elegant look to any garden setting, either as a solitaire palm or a background palm . Its bluish-green leaves on arching petioles are very attractive. The inflorescence of this charming palm reaches a length of up to 186 cm ( 73 inches). The shape of the fruit is ovoid. The ripe fruit is yellow, orange or red in colour. Fruits are 1.4-2.2 cm (0.6-0.9 inches) long, 1.2-2.6 cm (0.47-1.02 inches) wide.

This plant is very difficult to find and is not one of the cheapest plants on the market. Hardly anyone in a colder zone would dare to plant it in loose soil without being being able to wonterize it properly. The leaves of this species begin to freeze at temperatures as low as -2° C to -3° C ( 28.4 – 26.6F ) if the temperatures last for a duration of more than 24 hours. It can only tolerate short-term frosts for a few hours at temperatures between -8° C and -10° C (17.6 – 14F ) under totally dry conditions. If you would like to preserve its leaves and keep them healthy looking then this palm must have atleast some form of heating when the temperatures drop down between -2°C and -3°C ( 28.4 – 26.6F ) and must be kept totally dry all winter once planted in soil.

One method of winterizing this palm is by using electric cables and several layers of plant fleece. Another method and perhaps the best method for winterizing your exotic plants in colder zones is using a glasshouse (greenhouse) with fan heater and thermostat. Butia bonettii requires good drainage with properly mixed well-draining airy garden soil mixed up with lots of sand, perlite and coco-peat.

You will never forget this very beautiful, magnificent and unique dwarf palm once you catch a glimpse of it with your eyes.   

 

Galerie Butia catarinensis ( Butia bonettii )

Butia catarinensis ( Butia bonettii )