• mobil +420 602 718 832

Dypsis lutescens

Dypsis lutescens

(see English version below)

odolává teplotám do +13°C  / výška v dospělosti 6-12 m

DYPSIS LUTESCENS, známá také jako bambusová palma, zlatá třtinová palma, areková palma, žlutá palma nebo motýlí palma. Je to druh kvetoucí rostliny z čeledi Arecaceae a pochází z písečných břehů řek v deštných pralesích východního Madagaskaru.

Ve své domovině dorůstá do výšky 6 - 12 m, ale v bytech  do výšky pouze 1,5 - 2,5 m. Tloušťka kmene obvykle nepřesahuje maximální průměr 5 - 8 cm. Když je rostlina mladá,  barva jejího kmene je obvykle zelená. Čím je rostlina starší a má víc světla, tím je její kmen žlutější, oranžovější nebo dokonce zlatý.

Z mateřské rostliny vyrůstá větší počet stonků. Listy jsou zelenožluté, obloukovité, 2 - 3 m dlouhé, se 40 - 60 páry lístků, které směřují dolů a tvoří jakýsi vzhled motýla. Proto získala jeden z jejích názvů motýlí palma,  v angličtině the Butterfly palm. Protože její kmen připomíná bambus, dostala další název bambusová palma, anglicky the Bamboo palm. Tento kmen v dospělosti má zlatožlutou barvu, a proto se jí také říká zlatá třtinová palma, v angličtině the Golden cane palm. V létě má žluté květenství,  její plody jsou 2,5 cm dlouhé a mají žlutooranžovou barvu. Rostlinu můžeme množit pomocí odnoží. Odnože lze   odřezávat jen tehdy, když jsou dostatečně velké a zralé. Tuto rostlinu je možné množit i ze semen, které klíčí zhruba po měsíci.

Pěstuje se jako okrasná rostlina v zahradách, v tropických a subtropických oblastech, ale také jako pokojová rostlina. Není mrazuvzdorná a nesnáší teploty pod +13°C. Jedná se o tropickou palmu. Aby se jí dobře dařilo, musí být neustále vlhká.V zimním období rosíme rostlinu každý den.

Tato rostlina má ráda hodně světla, ne však přímé slunce, to by jí listy popálilo. Proto raději volíme  polostín.

Pokud bude mít palma nedostatečnou vlhkost, bude náchylná na různé škůdce, například svilušky. Její listy začnou být skvrnité, budou usychat a budou mít našedlou barvu.
 

Palma na snímku je asi 15 až 20 let stará.

Foto – město - Puerto Santiago – Tenerife 

 

(English version)

 

DYPSIS LUTESCENS, also known as the Bamboo palm, the Golden cane palm, the Areca palm, the Yellow palm or the Butterfly palm, is a species of flowering plant in the Arecaceae family, native to the sandy riverbanks of the rainforests of eastern Madagascar.

It grows to a height of 6 -12 m ( 18ft - 36 ft ) in its native habitat, but if grown in households and residential conditions to a maximum height of 1.5 - 2.5 m (4.5 ft - 7.5 ft). The thickness of the trunk is usually no more than a maximum diameter of 5 - 8 cm (12,7 inches - 20.32 inches). When the plant is young, the colour of its trunk is usually green. The older the plant gets and the more light it receives the colour gradually changes to yellow, orange or even to a golden colour.

A larger number of stems grow from the mother plant creating clumps of palms. The leaves are greenish-yellow, arching 2 - 3 m (6 - 9 ft) in length, pinnate, with 40 - 60 pairs of petals that point downward and form a sort of butterfly appearance, and this is why it has acquired one of its names, the Butterfly palm. It was also given its other name, the Bamboo palm, because its trunk resembles a bamboo pole. This trunk once mature turns yellow to gold in colour, which is why the palm was given its third name, the Golden cane palm. In summer it has yellow inflorescence and its fruits are 2.5 cm ( 6.35 inches) long and yelloworange in colour. The rhizomes can be cut when they are mature and large enough as a method of propagation. It can also be propagated by seeds, which germinate after about a month’s time.

It is grown as an ornamental plant in gardens in tropical and subtropical areas and elsewhere as a houseplant. It is not hardy and does not tolerate temperatures below +13°C ( 32 F ), as it is a tropical palm. It likes daily watering and must be kept moist or have adequate humidity to thrive fully. In winter the leaves must be sprayed with water every day.

It likes a lot of light, but not direct sunlight as sunlight will burn the leaves, so we prefer to choose partial shade. If it has low humidity, it will be susceptible to various pests such as mites and spider mites and its leaves will be mottled, dry or greyish.

The palm in the picture is an approximately 15 to 20 years old.

Photo - Puerto Santiago - Tenerife

 

Galerie Dypsis lutescens

Dypsis lutescens