• mobil +420 602 718 832

Dasylirion serratifolium

Dasylirion serratifolium

(see English version below)

Dasylirion serratifolium  / -10°C  krátkodobě po dobu pár hodin, maximální výška 2 m/

 


Popis
 

 

              Dasylirion serratifolium pochází z Mexika, státu Oaxaca. Její latinské jméno „serratifolium“ znamená pilolistý. Ve skutečnosti hrany všech listů zdobí jemné a pěkně ostré žlutobílé zoubky, které vypadají jako zvětšený list do lupenkové pilky. Ze začátku má rostlina pouze pár desítek listů, u větších exemplářů už jde o pěkných pár stovek listů. Dospělá rostlina dorůstá do výšky i šířky 2 m. Listy jsou 60 - 100 cm dlouhé, 1,5 - 3cm široké a mírně se stáčejí kolem své osy do spirály. Nejstarší listy postupně odspodu usychají, pochopitelně hlavně v suchém odpočinkovém období. Po odstranění suchých listů začínají tvořit základ budoucího nízkého kmínku (v kultuře se tyto zbytky u báze úhledně odstřihávají nůžkami, kdežto v přírodě tvoří nevzhlednou rozcuchanou hmotu). Toto je však záležitost několika desítek let.

              V květináči vydrží bezpečně do -5°C, ve volné půdě má přežít -10°C, ale raději jí přitápíme už při  -4°C až -5°C. Pokud je rostlina ve volné půdě, tak V ZIMĚ JI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZÁLÉVÁME.

              Vystačí si z vlhkosti vzduchu i z vlhkosti okolní půdy. V zimě dělá trávovníkům problém přílišná zimní vlhkost. Musí mít proto naprosto suchý kořenový zábal i srdíčko. Pokud ji na zimu zastřešíme a do skleníku umístíme přitápění, přečká i ty největší mrazy. Pak se o ni nemusíme vůbec bát.

              Důrazně doporučujeme tento exemplář vysadit do otevřené, dobře odvodněné, půdy na jižní straně zahrady, nejlépe do skalky nebo do vyšší půdy na plném slunci. Yuccy a agáve by měly být VŽDY vysázeny minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Jinak by mohlo nastat uhnívání kořenů i kmene. Milují vysazování u blízkých skal a kamenů, které slunce zahřívá, a tím dávají kořenům rostliny během vegetačního období spoustu potřebného tepla.

 

Doporučujeme výsev tohoto exempláře do volné půdy v ČR, ale POUZE se skleníkem a s přitápěním.

 

( English version )

Dasylirion serratifolium /-10°C for a few hours, maximum height 2 m/

 

Description

 

 

              Dasylirion serratifolium is native to the state of Oaxaca, Mexico. Its Latin name 'serratifolium' means “the sandpaper sotol”. In fact, the edges of all the leaves are decorated with fine and nicely sharp yellow-white teeth that look like a leaf enlarged into a sawtooth. At a very young age the plant only has a few dozen leaves, but as the plant gets bigger, the larger specimens have a several hundred leaves. ALL are very sharp and one must be very careful not to get cut by the extremely sharp teeth. Adult plant grows to a height and width of 2 m ( 6 ft). The leaves are 60-100 cm ( 23.5 – 39 inches) long, 1.5-3 cm ( 0.60 – 1.2 inches ) wide and curl slightly around their axis in a spiral. The oldest leaves gradually twirl from the bottom in a slight spiral. In time older leaves start to dry from the bottom and gradually fall downwards forming a skirt in the wild nature. The skirt comprised of dry leaves protects tha plant from rain, wind, frost and sometimes snow. In culture the old leaves are neatly cut off with garden shears at the base gradually forming a trunk. However, this is a matter of a few decades as these plants only grow a couple of cm ( inches ) per year. They are extremely slow growers.    

             In a pot dasylirion serratifolium  can safely survive temperatures down to -5°C ( 23 F ) if kept completely dry and, in open soil it should survive -10°C ( 14 F ), but I would suggest to provide it with heat at around  -4°C to -5°C ( 24.8 – 23 F ). If the plant is planted in the ground then we NEVER water it in winter. It must be kept as dry as possible.

             It can make do with the humidity of the air and the moisture of the surrounding soil. Too much winter moisture is a a nasty problem for dasylirions during the winter, therefore it must have a completely dry root system as well as protection over the leaves and heart of the plant. If we cover it for the winter using a glasshouse and provide it with a fan heater and thermostat or even an electric cable, then it will even survive the most severe frosts and there is no need to worry.

             We strongly recommend planting this specimen in open, well-drained soil on the south side of the garden, preferably in a rockery or in higher ground in full sun. Dasylirions, yuccas and agaves should ALWAYS be planted at least 20 - 30 cm ( 7.8 – 11.8 inches ) above the surrounding soil so that excess water flows away from the roots of the plant and does not remain around the root system, otherwise rotting of the roots and trunk can occur. They love being planted nearby rocks and stones that are warmed up by the sun, giving the plant's roots plenty of much needed warmth during the vegetation period.

 

               Dasylirions are very sensitive to humidity and excessive rainfall, so be very careful with watering. Sometimes less is better than more.

 

 

 

 

 

 

 

Galerie Dasylirion serratifolium

Dasylirion serratifolium