• mobil +420 602 718 832

Brahea edulis

Brahea edulis

(see English version below )

od -7°C do -12°C, výška v dospělosti 11 - 13m

Tento druh palmy pochází z ostrova Guadalupe v Mexiku. Tato zelenolistá palma je díky silnému kmeni a husté koruně světově oblíbená okrasná palma. V zemi jejího původu se díky nájezdům koz stala vzácnou, takže se všechny světové kultury snaží pokračovat v zachování existence této rostliny.

Roste až do 1000 metrů nad mořem a snáší lehké mrazy. Pomalý růst z ní dělá vděčnou, dlouho žijící rostlinu, jejíž zelené vějíře jsou kulaté až kosočtvercové a na koncích jenom malinko naříznuté. Vytvářejí tak pěknou velkou plochu listu. Její řapíky mohou dosahovat až 1,5 m délky a nemají ostny. Šířka koruny může dosahovat 3,5 m a výška koruny 3 m. Uschlé vějíře odpadávají samostatně (efekt samočištění), takže jsou kmeny ve stáří obnažené a lehce zvrásnělé, čímž připomínají pevné sloní nohy. Květenství má maximální délku 1,2 m. Její plody jsou černé a obvykle nepřesahují 2,5 cm. Tyto plody chutnají příjemně sladce a používají se jako datle - odtud je její botanický název “Brahea edulis” jako poživatelná.  Palmy z Guadelupe mají rády přímé slunce jak celoročně v zimních zahradách tak i na slunných terasách, aby mohly po dešti rychle oschnout. Protože snesou lehký mrazík, trvá sezona ve volném prostranství od dubna do října. V zimních zahradách mohou být dokonce bez vyhřívání. Při tom platí, že čím je sušší půda, tím vyšší je odolnost kořenů proti zimě.

Doporučujeme výsev tohoto exempláře do volné půdy v ČR, ale jen pro zkušené pěstitele. Jelikož se tato rostlina shání obtížně, jen těžko si někdo troufne zasadit ji do volné půdy bez řádné zimní ochrany. Doporučujeme skleník s topným tělesem a termostátem.  

POZOR!!! Minimální teplota krátkodobě pár hodin -7°C až -12°C, bez poškození -2°C až -4°C, pokud je rostlina zdravá, dobře zakořeněná a pod přístřeškem.

  

(English version)

Brahea edulis / is cold hardy between -7°C to -12°C ( 19.4 F – 10.4 F ),with a maximum height between 11 – 13 m ( 36 – 42 ft ).

This palm species is native to the island of Guadalupe in Mexico. This green-leaved palm is a popular ornamental palm worldwide due to its thick trunk and dense crown. It has become rare in its country of origin due to goat raids, so all cultures around the world are trying to continue to preserve the existence of this plant.

It grows up to 1000 metres (3280 ft) above sea level and can tolerate light frosts. Its slow growth makes it a rewarding, long-lived plant whose green fan shaped leaves are round to diamond-shaped and only slightly incised at the ends. They form a nice large leaf area. Its petioles can be up to 1.5 m (4 ft) long and have no spines on the sides. The crown width can reach 3,5 m ( 12 ft ) and the crown height 3 m (9 ft). The dried branches fall off individually (a self-cleaning effect), so that the trunks are bare and slightly wrinkled in old age, resembling solid elephant legs. The inflorescence has a maximum length of 1,2 m ( 3 ft ). Its fruits are black and usually do not exceed 2,5 cm (1 inch). These fruits taste pleasantly sweet and are used as dates - hence its botanical name 'Brahea edulis' as an edible.  Guadeloupe palms like direct sun, both year-round in winter gardens and on sunny terraces so that they can dry out quickly after rain. The outdoor season for Brahea edulis lasts from April to October because they can tolerate light frosts. They can even be left unheated in winter gardens. The drier the soil, the greater the cold resistance of the roots.

We recommend planting this specimen in open ground in the Czech Republic, but only for experienced growers as this plant is difficult to find, hardly anyone would dare to plant it in open soil without proper winter protection. A glasshouse with a heater and thermostat is highly recommended. 

 

ATTENTION!!! Minimum temperature for a few hours -7°C to -12°C ( ( 19.4 F – 10.4 F ), without damage -2°C to -4°C ( 28.4 - 24.8 F ), if the plant is healthy, well rooted and under shelter.

 

Galerie Brahea edulis

Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis Brahea edulis