• mobil +420 602 718 832

Yucca desmetiana (baker)

Yucca desmetiana (baker)

(see English version below)

Yucca desmetiana (Baker)  mrazuvzdorná, mezi -7°C až -12°C , celková výška kmene 30 až 180 cm, tloušťka 4 - 5 cm.

Popis rostliny

Yucca desmetiana je vytrvalý mexický druh rostliny z čeledi chřestovitých, pochází ze severního Mexika, od Chihuahua na jih až po Aguascalientes a na východ po San Luís Potosí a Tamaulipas. Tato rostlina byla poprvé objevena světoznámým zahradníkem a botanikem Dr. Johnem Hilbertem Bakerem v roce 1870. Její název pochází z kultivovaných rostlin a některé zdroje předpokládají, že se jedná o přirozeného křížence mezi Yucca aloifolia x Yucca recurvifolia nebo Yucca aloifolia x Yucca filamentosa, ačkoli se nepodobá ani jedné z nich, ani jiné známé juce. V botanické a zahradnické literatuře není nikde doloženo, že by tato rostlina někdy kvetla. Někteří se domnívají, že Yucca desmetiana (Baker) je ve skutečnosti Yucca aloifolia purpurea. Y.aloifoila purpurea, ale kvete, jakmile dospěje. Je velmi důležité ujasnit si,  že Y. desmetiana baker a Y. aloifolia jsou dva zcela odlišné druhy juky , které vznikly nejspíš z jednoho hybridního druhu. Obě jsou  zcela odlišné jak celkovou velikostí, délkou listů, šířkou listů, tak i tvarem listů. Snad jediné, co může vypadat stejně, je vínově červenofialová barva u obou rostlin.

Nemůžeme vyloučit, že  má geny  Y. aloifolia. Některé Y. aloifolie vypěstované ze semen mohou svým vzhledem připomínat Y. desmetiana.

Pokud jde o Yucca aloifoila a, její hybridy a různé formy, Y. aloifoilia purpurea má mnohem užší  listy, které jsou delší, tvrdší a stojí ve vzpřímené poloze. Ve srovnání s Y. desmetiana se tolik nezakřivují ani se neohýbají. Listy Y. desmetiana jsou mnohem delší, měkčí, půvabnější, pružnější a člověka tolik nezraní jako jiné druhy Y. aloifoilia. Mají tendenci ohýbat se obloukovitě  dolů, podobně jako lilie. V mládí mají modrošedou barvu listů, která se s dospíváním rostliny (zejména v zimním období) mění na vínovou až fialovou barvu.  Má obvykle růžici s jedním stonkem, který se po dozrání stává silnější. Rostlina se na mnoha místech pěstuje jako okrasná. Její pohádkově barevné listy dodávají zahradě mezi ostatními rostlinami velmi efektní kontrast. Daří se jim  v  tropických i v suchých zahradách. Důležité je také zmínit rozmanitý vzhled Y. aloifolie. Některé rostliny jsou světle zelené, jiné tmavě zelené, některé se zbarvují do fialova, některé do červena. Některé reagují na sluneční světlo, jiné na chlad. Velmi záleží na místě pěstování, klimatu, zeměpisné poloze, nadmořské výšce a množství genů, které jí byly předány z mateřské rostliny.

Životní cyklus Y. desmetiana probíhá tak, že z mateřské rostliny vyrůstají odnože [mláďata], protože nekvete. Říká se, že Y. desmetiana by měla být vzhledem ke svému původu poměrně odolná, protože se předpokládá, že jde o hybridního křížence mezi již zmíněnými Yucca aloifolia x Y. recurvifolia a možná i Y. aloifolia x Y. filamentosa, ale to zatím nebylo potvrzeno nikde v literatuře. Zatím se uvádí, že mrazuvzdornost Y. desmetiana se pohybuje mezi -7 °C až -12 °C.

Nevyžaduje téměř žádnou údržbu, má menší nároky na zálivku. Vytváří ideální zahradní okraj ve velmi písčité, dobře propustné půdě a také vypadá hezky jako okrasná rostlina v dekorativních nádobách na terase nebo podél chodníku. Na rozdíl od jiných juk nemá tato juka tvrdé ostré listy s jehlicemi na konci špiček, takže se nemusíte bát, že byste se o některou z nich poranili. V porovnání s jinými jukami roste poměrně rychle. Tyto rostliny jsou ve svém přirozeném prostředí v Mexiku přizpůsobeny suchému prostředí, ale jsou poměrně tolerantní k  vlhku. Pokud jsou však vysázeny do země, je lepší udržovat je v zimních měsících co nejsušší. V chladnějších klimatických zónách, v období silných mrazů, je nutná zimní ochrana buď pomocí skleníku s topným tělesem, s ventilátorem a termostatem, nebo použitím elektrického kabelu s několika vrstvami netkané textilie. S těmito jukami je třeba zacházet jako se sukulenty. Pokud jsou během vegetace dobře zalévány, rostou  mnohem rychleji.

Nejlépe se jim daří na plném slunci, ale lze je pěstovat i v polostínu. Pokud jsou zasazeny v květináči, měly by být v zimních měsících nebo v období mrazů přeneseny a uskladněny v interiéru.

Odumřelé suché listy lze snadno odstranit ze stonku silným trhnutím (škubnutím) směrem dolů.

Doporučuji pěstovat Yucca desmetianu, protože obohatí každou zahradu a dodá jí exotický, tropický a jedinečný vzhled. 

 

 

(English version)

Yucca desmetiana (Baker) cold hardy, between -7°C / -12°C, total height of trunk  30 to 180 cm ( 1ft – 5ft) tall, 4 - 5 cm ( 10-12.7 inches ) thick.

 

Description

Yucca desmetiana is a durable Mexican species of plants in the asparagus family, native to northern Mexico from Chihuahua south as far as Aguascalientes and east to San Luís Potosí and Tamaulipas which was first discovered by the world famous  horticulturist and botanist Dr. John Hilbert Baker in 1870. It has been named from cultivated plants and some sources suspect is a natural hybrid between Yucca aloifolia x Yucca recurvifolia or Yucca aloifolia x Y. filamentosa though it looks nothing like any of the two nor any other known yucca. There is no evidence anywhere in botanical and horticultural literature that this plant has ever bloomed. Some think that Yucca desmetiana (baker) is infact a Yucca aloifolia purpurea. Y. aloifoila purpureas bloom once they are mature so it is very important to make one clear and that is that the Y. desmetiana baker and the Y. aloifolia are two completely different yucca species generating from one hybrid species. Both look quite different, both in total size, leaf length, leaf width and leaf shape. Perhaps the only thing that may look the same is the burgandy reddish - purple colour that they both have.

I don't think we can discount it having aloifolia genes. Some aloifolia’s grown from seeds can resemble Y. desmetiana in appearance.

Regarding Yucca aloifoila and it’s hyybrids and various forms, “Y. aloifoilia purpurea” has much more narrow burgandy leaves, that are longer, narrower, harder and stand at an upright position and don’t curve down or [arch ] so much compared to Y. desmetiana. The leaves on a Y. desmetiana are much longer, softer, more graceful, more flexible and won’t hurt a person as much as any other Y. aloifoilia [Spanish bayonet] species and they tend to arch downwards very much like a lilly plant. The leaf colour is bluish-grey when they are young, turning burgundy to purple in colour as the plant matures (especially in the winter time). It usually has a single stem rosette when its young and becomes multi stemmed once it matures. The plant is cultivated as an ornamental in many places because it provides fabulous colourful foilage giving your surrounding a very spectacular contrast among other plants. They blend well in either tropical or arid gardens. It is also important to mention that aloifolia’s can be extremely varied in their appearance. Some plants are pale green, some dark green, some turn purple, red or somewhere in between. Some respond to strong sunlight, others to cold. It very much depends on where the plant is cultivated, its climate, its geographical location, its elevation and the amount of genes that were passed on to it from the mother plant.

Y. desmetiana’s life cycle is passed on by means of sprouting out offshoots [pups] from the mother plant due to the reason that it doesn’t flower. It is said that Y. desmetiana should be quite hardy because of its origin as it is supposed to be a hybrid cross between the already mentioned “Yucca aloifolia” x “Y. recurvifolia” and even perhaps the “Y. aloifolia x Y. filamentosa” but this hasn’t been confirmed yet nor has this been proven anywhere in botanical literature. So far it has been reported that Y.desmetiana’s cold hardiness is between -7°C to -12°C.

It requires little to no maintenance, with low water requirements and it creates a perfect garden border in very sandy well-drained soil or also as a potted plant in decorative containers for your patio or walkway. Unlike other yuccas, these yuccas don’t have hard, sharp, needle-tipped leaves, so you don’t have to be afraid of getting hurt by one. They grow fairly quickly incomparison to other yuccas. These plants are adapted to a dry environment in their natural habitat in Mexico, but are fairly tolerant to moisture and humidity but it’s always better to keep them as dry as possible throughout the winter months if planted in the ground. Winter protection is a necessity for colder climate zones either using a glasshouse with a fan heater and thermostat or an electric cable with a couple of layers of plant fleece through the heavy frost spells. These yuccas should be treated like succulents. They do however grow much faster if watered well during their vegetation period.

They thrive best in full sun, but can be grown in partial shade. They should be moved and stored indoors during the winter months or during cold spells if planted in a pot.

You can remove dead fronds to give your landscape a neater appearance. Dry leaves can be easily removed from the stem by a strong downward jerk.

Yucca desmetiana will enhance any garden giving it that exotic, tropical and unique look. 

Galerie Yucca desmetiana (baker)

Yucca desmetiana (baker) Yucca desmetiana (baker) Yucca desmetiana (baker) Yucca desmetiana (baker) Yucca desmetiana (baker)