• mobil +420 602 718 832

Trachycarpus winsan

Trachycarpus winsan, taky známá jako, “Winsanská palma”, “Chusan palm Winsan”, “Hemp palm 'Winsan“, „Nepalese fan palm Winsan“ nebo „Windmill palm Winsan“ je druh palmy, která pochází z oblasti Winsan v Číně. Tato palma je odolný druh palmy, který může růst v různých klimatických podmínkách. Je známo, že roste v nadmořských výškách mezi 200 a 800 metry nad mořem. Říká se, že roste ze všech druhu trachycarpusu nejrychlejí. Při dobrých podmínkách ve své domovině je schopná bez problému mít až 30 cm přírůstky na kmene ročně, tak jako například “Trachycarpus nova.” Nejvíce se proslavila tato palma tím, že jakmile dosáhne plnoletost, tak její velké až 1 metrové listy tvoří perfektně vytvářený kruh do 360°. Žádný jiný druh trachycarpusu nemá tento charakteristický rys. Listy jsou tmavě zelené barvy, mají vzhled vějíře a konce listů jsou špičaté. Vytváří dramatický kontrast proti kmenu. Vyčnívá z dálky, protože oproti ostatním trachycarpusu má mnohem delší stonky a větší rozpětí mezi 2,5 - 3 m.

Její květenství je jiné než u běžného Trachycarpus fortunei. Má robustnější květní stvol do délky až 70 cm s většími semeny.

Štíhlý kmen Winsanské palmy je pokryt vláknitým materiálem zvaném “konopím”, který mu dává hrubou texturu a chrání palmu před nepříznivém počasím. Barva kmene je typicky hnědá nebo šedá. Kmen může dorůst do výšky mezi 12 - 20 metrů a může mít průměr mezi 35-50 centimetrů.

Odolnost: Tahle výjimečná palma je také známá pro svoji odolnost vůči chladu a může snášet teploty až -15°C. Tyto teploty by měla snést za naprosto suchých podmínek jen na pár hodin. Listy by měli snést na pár hodin teploty mezi    -7°C až -9°C a pak zmrznou kompletně. Určitě bych nikdy neriskoval její maximální nejnižší teploty, protože, jednak je dost drahá a taky, protože se velmi těžce shání.

Má ráda plné slunce, ale roste dobře I v polostínu. Zálivka je přiměřená a v létě zase hojná.

Pokud listy omrznou a není poškozen stonek rostliny, na jaře bohatě obrazí. Proti poškození mrazem je vhodné chránit rostlinu proti dešti a sněhu tak, aby nedošlo ke zmrznutí vody ve vrcholu stonku (srdci) rostliny a zároveň krytem okolní půdy proti promrznutí, např. vrstvou suchého listí, ideální je také bouda nebo skleník. Mladé jedince raději vždy chráníme před příchodem mrazů pod -7°C / -9°C.  Je to moc krásná konopná palma.

POZOR!!! Minimální teplota krátkodobě po dobu pár hodin do -13°C / -15°C, bez poškození -7°C, pokud je pod přístřeškem a v naprostém suchu.

 

 (English version)

 

Trachycarpus winsan / -13°C to -15°C ( 8.5 -5 F ) – ( total height at maturity 12-15 m ( 36-45 ft )

Trachycarpus winsan, also known as, "the Winsan palm", "the Chusan palm Winsan", "the Hemp palm Winsan", "¨the Nepalese fan palm Winsan" or "the Windmill palm Winsan" is a species of palm tree that is native to the Winsan region of China. This palm is a hardy palm species that can grow in a variety of climatic conditions. It is known to grow at altitudes between 200 and 800 metres ( 600 – 2400 ft ) above sea level. It is said to grow the fastest of all trachycarpus species. Under good conditions in its native habitat, it is easily capable of growing up to 30 cm ( 12 inches ) of trunk per year, as is, for example, "Trachycarpus nova." This palm is most famous for the fact that once it reaches adulthood, its large leaves, up to 1 meter long, form a perfectly formed 360° circle. No other species of trachycarpus has this characteristic feature. The leaves are dark green in colour, fan-shaped and the leaf tips are pointed. It creates a dramatic contrast with its trunk. It stands out from a distance because it has much longer stems and a greater spread of the crown of between 2.5 and 3, metres ( 7.5 – 9 ft ) compared to other trachycarpus palms..

Its inflorescence is different too from that of the common Trachycarpus fortunei. It has a more robust flower stalk up to 70 cm (27.5 inches) long with larger seeds.

The slender trunk of the Winsan palm is covered with a fibrous material called 'hemp', which gives it a coarse texture and protects the palm from unfavourable weather conditions. The colour of the trunk is typically brown or grey. The trunk can grow to a height of between 12 and 20 metres ( 36 – 60 ft ) and can be between 35 and 50 centimetres ( 14 – 20 inches ) in diameter.

This exceptional palm is also known for its resistance to cold and can withstand temperatures as low as between -13 °C -15°C ( 8.5 - 5F ). It should only be able to withstand these temperatures for a few hours under completely dry conditions. The leaves should tolerate temperatures between -7°C and -9°C (19.4 – 15.8 F) for a few hours before dying off ( defoliating) completely. I would certainly never risk its maximum lowest temperatures because for one reason is quite expensive and also because it is very hard to find and very rare on the European market.

It likes full sun but grows well in partial shade. Watering is moderate and again abundant in summer during very hot days.

As long as the leaves do not freeze and the trunk of the plant is undamaged, it will flower profusely in spring. To prevent frost damage, it is advisable to protect the plant from above against rain, snow, frosty weather and strong wind so that the water that can sometimes be retained in the top of the stem also known as the „heart“ of the plant does not freeze over.  Covering the surrounding soil against frost, e.g. with a layer of dry leaves, a shed or greenhouse is also ideal and advisable. Very young plants should ALWAYS be protected from frosts when temperatures should go down to approxomately -7°C / -9°C (19.4 – 15.8 F). 

 

 

Galerie Trachycarpus winsan

Trachycarpus winsan