• mobil +420 602 718 832

Cycasy - Cycads

Nejzajímavější fakta o cykasech

 

Kolik druhů cykasů existuje?

V současnosti existuje přes 300 druhů cykasů. Tyto rostliny jsou všechny velmi podobné, ale liší se velikostí, tvarem listů a středového kmene, odolnosti a místo výskytu a dalšími detaily jako je pohlaví atd.. Cykasy jsou jedny z nejstarších žijících rostlin na světě. Některé druhy cykasů existují už více než 300 milionů let, což je mnohem déle, než jak dlouho existují kvetoucí rostliny.

Kde se cykasy vyskytují?

Cykasy se vyskytují po celém světě.  Nalezneme je v Asii, v Austrálii, v Africe, v USA, ve střední Americe a v jižní Americe. Převážně rostou v suchých oblastech, jako jsou pouště, kde mají vynikající schopnost přežít dlouhé období sucha. Různé druhy cykasů se vyskytují v různých nadmořských výškách, ale většina z nich roste v tropických a subtropických oblastech, kde nadmořská výška zpravidla nepřesahuje 1000 metrů. Existují však i výjimky, například druh “Encephalartos laurentianus”, který roste ve výškách až 2500 metrů v horách východní Afriky.

Většina druhů cykasů preferuje růst v nížinatých oblastech a na pobřeží, kde jsou teploty mnohem teplejší a vlhkost vzduchu vyšší. Nicméně některé druhy, jako například druh Cycas revoluta, jsou schopny růst i v suchých a horkých oblastech, kde se vyskytují v nadmořských výškách do 1000 metrů.

Celkově lze říci, že většina druhů cykasů roste v nižších nadmořských výškách, ale existují i druhy, které rostou ve vyšších nadmořských výškách v horách a na horských svazích.

 

Orientační odolnost různých druhů cykasů

Různé druhy cykasů mají různou odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Některé druhy jsou schopny přežít v extrémních podmínkách jako jsou sucha, přehřátí, chlad a mrazy, zatímco jiné druhy jsou mnohem citlivější a vyžadují speciální péči.

 

Ohrožené druhy cykasů

Mnoho druhů cykasů je ohroženo vyhynutím kvůli ztrátě přirozeného prostředí a nelegálnímu sběru pro dekorativní účely. Například druh Encephalartos woodii se v přírodě již nevyskytuje a je zcela závislý na pěstování v botanických zahradách.

Kde se cykasy pěstují?

Cykasy se pěstují po celém světě. V některých oblastech jsou populární pro svůj estetický vzhled a jsou pěstovány jako okrasné rostliny. V jiných oblastech jsou pěstovány jako léčivé rostliny. Nejznámějším cykasem světa je cykas japonský “Cycas revoluta”, pocházející z jižního Japonska. Jako jediný z tohoto rodu je běžně dostupný, kdekoliv po světě I v běžných prodejnách v ČR.

Výška, ve které cykasy rostou, závisí na konkrétním druhu. Některé druhy rostou v nížinách a jsou relativně zakrslé, zatímco jiné druhy mohou růst až do výšky několika metrů. Například druh “Dioon spinulosum” může dosáhnout výšky až 10 metrů, zatímco druh “Encephalartos altensteinii” roste pouze do výšky 1,5 metru. Všechny cykasy mají výrazný středový kmen, který se postupně zvětšuje s věkem rostliny.

Rozsah odolnosti cykasů vůči mrazu závisí na konkrétním druhu a na délce a intenzitě mrazového období. Některé druhy cykasů jsou schopny přežít krátkodobé mrazy, zatímco jiné druhy jsou mnohem citlivější a mohou být vážně poškozeny dokonce i při mírných mrazech.Obecně platí, že cykasy rostoucí v teplejších oblastech mají nižší odolnost vůči mrazu než ty, které rostou v chladnějších oblastech. Některé druhy cykasů, jako například druhy rodu “Cycas Taitungensis, Encephalartos natalensis, Cycas panzhihuaensis a Cycas revoluta” a několik dalších, jsou schopny přežít mrazy až do teploty mezi -10 °C až -16°C. Nicméně, pokud jsou mrazy příliš dlouhé nebo příliš intenzivní, mohou i tyto druhy cykasů být vážně poškozeny. Výše uvedené teploty jsou schopní přežít pouze tehdy, pokud jsou to dospělé jedince, jsou dobře zakořeněné a zdravé, mají perfektně odvodněnou a vzdušnou půdu a jsou dobře chráněné před větrem a vlhkostí. Čím větší vzdušní I půdní vlhkost, tak tím jsou cykasy méně odolné. Proto je důležité zvolit správný druh cykasu pro konkrétní klimatické podmínky a zajistit jim vhodnou péči během zimních měsíců, aby mohly přežít i v nepříznivých podmínkách.