• mobil +420 602 718 832

Yucca rigida

Yucca rigida

(see English version below)

Yucca rigida   -18°C  - výška v dospělosti  do  4-5 m

 

Popis

 

Yucca Rigida, také známá jako „modrá yucca“ je vzácná a jako solitera velmi atraktivní stromová yucca, která má svůj původ v jihovýchodních státech USA a v horských oblastech severní částí Mexika, konkrétně ze států - Chihuahua, Coahuila, Durango a Zacatecas, kde roste divoce až do výšky mezi 1,524 – 3,300 m nadmořské výšky. U nás je pěstována jako velice atraktivní okrasná exotická rostlina. Svým vzhledem připomíná palmu a také se mezi nepravé palmy řadí. Vytváří až třikrát rozvětvenou korunu, kterou tvoří růžice úzkých tuhých modro-šedých listů se stříbřitým nádechem. Je mrazuvzdorná a odolává teplotám až do -18 °C. Za suchých podmínek se uvádějí  i nižší teploty, kolem -23 °C, ale reálné je spíš kolem -18°C. 

Yucca  Ridiga  dorůstá do výšky přibližně 4 – 5 metrů, listy bývají dlouhé 30 – 70 cm a široké kolem 2 – 2,5 cm. Její květenství je bílé a dorůstá do výšky 1-1,5 m. Yucca rigida je velmi podobná yucce rostrátě, ale má mnohem tužší a širší listy a není tak odolná.

Důrazně doporučujeme tento exemplář vysadit do otevřené, dobře odvodněné, půdy na jižní straně zahrady, nejlépe do skalky nebo do vyšší půdy na plném slunci. Yuccy a agáve by měly být VŽDY vysázeny minimálně 20 - 30 cm nad okolní půdu, aby přebytečná voda vytékala pryč od kořenů rostliny a nezůstávala kolem kořenového systému. Jinak by mohlo nastat uhnívání kořenů i kmene. Milují vysazování u blízkých skal a kamenů, které slunce zahřívá, a tím dávají kořenům rostliny během vegetačního období spoustu potřebného tepla.

Doporučujeme zimní krytí z polykarbonátu a popřípadě i topný kabel nebo topné těleso s termostatem, aby překonala ty největší mrazy. Tak jako u ostatních typu juk musí být v suchu celou zimu BEZ vody. Jedině takto přečká dlouhé a mrazivé zimy zde v ČR. Je velmi citlivá na vlhkost a nadměrné množství srážek, tak velmi opatrně se zálivkou. Raději méně než více.

 

Velmi doporučujeme výsev tohoto exempláře do volné půdy v ČR.

  

(English version)

Yucca rigida -cold hardy to -18°C (0.4 F) maximum height at maturity - 4-5 m ( 13 – 16 ft ).

 

Description

  

Yucca Rigida, also known as the "blue yucca", is a rare and very attractive tree yucca native to the southeastern states of the USA and the mountainous regions of northern Mexico, specifically in the states of Chihuahua, Coahuila, Durango and Zacatecas, where it grows wild up to altitudes between 1,524 - 3,300 m ( 5905 – 10826 ft) above sea level. In our country it is cultivated as a very attractive ornamental exotic plant. Its appearance resembles a palm tree and it is also classified as a false palm but has nothing to do with a palm tree. It forms a trunk which can branch off and form multiple heads, however not more than 3-4 heads, which consist of a rosette of narrow stiff bluish-grey leaves with a silvery tint. It is hardy and can withstand temperatures down to -18 °C (0.4F). In dry conditions, lower temperatures of around -23 °C (-9.4F) have been reported, but realistic temperatures are more likely to be around -18 °C ( 0.4F ).

Yucca Ridiga grows to a height of about 4 - 5 metres( 13-16 ft ), the leaves are usually 30 - 70 cm ( 11.8 – 27.5 inches) long and about 2 - 2.5 cm ( 0.78 – 1 inch wide. Its inflorescence is white and grows to a height of 1-1.5 m ( 3 – 4 ft ). Yucca rigida is very similar to Yucca rostrata but has much stiffer and wider leaves and is not as hardy.

We strongly recommend planting this specimen in open, well-drained soil on the south side of the garden, preferably in a rockery or in higher ground in full sun. Yuccas and agaves should ALWAYS be planted at least 20 - 30 cm ( 7.8 – 11.8 inches ) above the surrounding soil so that excess water flows away from the roots of the plant and does not remain around the root system, otherwise rotting of the roots and trunk can occur. They love being planted nearby rocks and stones that are warmed up by the sun, giving the plant's roots plenty of much needed warmth during the vgetation period.

Providing a winter cover made from polycarbonate pannels and possibly a heating cable or fan heater with a thermostat to get them through the hardest frosts is highly recommended. As with any other type of yucca, it must be kept dry all winter WITHOUT water. This is the only way it will survive the long and freezing winters either here in the Czech Republic or in any other cold climate zone. Yucca rigida is very sensitive to humidity and excessive rainfall, so be very careful with watering. Sometimes less is better than more.

 

We highly recommend planting this specimen in open soil in the Czech Republic.

 

Galerie Yucca rigida

Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida Yucca rigida