• mobil +420 602 718 832

Mrazuvzdorné palmy

Mrazuvzdorné palmy

(see English version below)

                                                      

            Úvod

 

            Palmy jsou jedinými zástupci čeledi Arecaceae a patří díky svému úžasnému vzhledu k rostlinám, které zaručeně vyniknou ve vaší zahradě. Mrazuvzdorné i nemrazuvzdorné palmy se stávají překrásnou a neoddělitelnou ozdobou našich zahrad. Jsou velmi vyhledávaným doplňkem k zahradním bazénům, vířivkám, rovněž se velmi dobře vyjímají v zimních zahradách, kterým dodávají tropický vzhled a nádech. Mohou růst v horkém i chladném podnebí. Existuje přes 3000 druhů palem zařazených do zhruba 200 rodů, z nichž většina žije v tropickém, subtropickém a teplém mírném podnebí. Palmy jsou jedny z nejrozšířenějších a nejznámějších rostlin na světě. Existují již více než 80 milionů let. V průběhu historie měly palmy pro lidstvo velmi důležitou roli. Existuje nespočetné množství výrobků a potravin, které pocházejí z palem. Odolné mrazuvzdorné palmy jsou velmi dekorativní a nenáročné rostliny, vhodné jak pro skupinové výsadby tak i jako solitéry. Ve skupinové výsadbě jsou ideální pro vytvoření zákoutí polopouštního vzhledu. Po objevu odolnosti některých druhů palem se tyto rostliny dají úspěšně pěstovat i v České republice.

             Mrazuvzdorné palmy jsou všeobecně velmi odolné proti chladu a mrazu, avšak při dodržení několika zásadních pravidel. Tyto rostliny vysazujeme na jižní slunnou stranu, pokud možno v mírném svahu nebo skalce, ale není to nutné. Před výsadbou je nutno upravit terén a vykopat jámu do hloubky alespoň 70 cm (nejlépe 100 cm hloubka x 100 cm délka x 100 cm šířka), zajistit důkladnou drenáž pro odtok přebytečných srážek a připravit velmi propustnou zeminu (tj. hrubý písek, štěrk a drť smícháme s trochou zahradní zeminy, rašeliny a trochou perlitu-nejlépe rovnoměrné díly). Zejména v zimních a jarních měsících je dobré chránit rostlinu před sněhem a deštěm. Jinak rostlina uhnije. Je však nutné, aby půda před zimou byla řádně vysušená. Dle vlastních zkušeností i zkušeností odborníků je nutno pěstovat rostlinu pod přístřeškem, zejména ve výše položených místech – v oblasti Beskyd, Jeseníků, Krkonoš a Šumavy. Tyto oblasti jsou bohaté na množství ročních srážek a jsou zde časté teplotní výkyvy.

           Volně pěstovaným rostlinám na zimu zakryjeme vršek rostliny ("srdéčko") stříškou, aby se zabránilo vniknutí vody do tohoto místa. Doporučujeme dobře zabalit celou rostlinu. Přístřešek může být vyroben z čehokoliv, nejlépe však z 10 mm polykarbonátu, protože ten má vynikající tepelné vlastnosti - bezvadným způsobem propouští světlo. Minimálním uvedeným teplotám jsou palmy schopny odolat za předpokladu zajištění ideálních podmínek (sucho, chráněná poloha, slunné stanoviště atd.). Palmy pěstované v kontejnerech doporučujeme na zimu přemístit do zimní zahrady, jinak uhynou.

             POZOR!!! - Mrazuvzdorné palmy, juky a agáve vysazujte do volné půdy pouze v měsících březen, duben, květen a červen. Rostliny si potřebují vytvořit dostatečný kořenový systém, aby mohly odolat maximálním mrazivým teplotám. Mrazuvzdorné palmy juky a agáve jsou mrazuvzdorné, pokud jsou sázeny do půdy. Pokud jsou ponechány v květináči, je jejich odolnost maximálně do -5° C. Hrozí promrznutí kořenů rostlin. 

            POZOR!!! Mrazuvzdornost u jednotlivých rostlin je pouze orientační a může se lišit v závislosti na mnoha dalších okolnostech a faktorech, např. zdraví rostliny, stáří, původ, místo výsadby, propustnost půdy, schopnost obstarat rostlině maximální suché podmínky, různí škůdci atd..

 

( English version )

 Cold hardy palms

                                             

            Introduction

  

            Palm trees are a species of plants that are guaranteed to stand out practically in any garden thanks to their stunning appearance. They are the only members of the family Arecaceae. They can grow in hot climates and also in cold climates. There are approximately 3,000 species of palm trees, classified into around 200 different genuses most of which live in tropical, subtropical and warm temperate climates. Palms are one of the most widely planted and best kown plants in the world. They have been around for more than 80 million years. Throughout history, palms have held a very vital role for mankind. There are numourous amounts of products and foods that originate from palms.

            Hardy and non hardy palms are becoming a beautiful and inseparable decoration in our gardens. They are a very popular addition to parks, garden pools, hot tubs, spas, wellness centres, golf courses, holiday resorts and they also look great in winter gardens, where they add a tropical look and feel. Cold hardy palms are very decorative and undemanding plants, suitable for group planting as well as for solitary planting. They are ideal for creating a semi-desert look if planted in groups. Thousands of people have started planting palms in colder zones after discovering the hardiness of some palm species.

            Some cold hardy palms are generally very resistant to cold and frost, but with a few basic rules and tips. These plants should be planted on the sunny south side of the garden, preferably on a gentle slope, rock garden or rockery, but this is not essential. Some also thrive very well in flat areas. The ground should however be prepared properly before sowing, creating a dug out hole to a depth of at least 70 cm ( 27.5 inches ) “preferably” 100 cm (39 inches) deep x 100 cm ( 39 inches ) long x 100 cm ( 39 inches - wide), depending on the size of the plant providing thorough drainage to allow excess rainfall to float away, and a very permeable soil prepared, for example (coarse sand, gravel and rubble mixed with a little garden soil, coconut peat and a little perlite-preferably in equal parts). In the winter and spring months it is essential to protect the plant from snow and rain and strong frosts, otherwise the plant will start to rot or even freeze. It is however very essential that the soil is properly drained before winter. According to my own experience and that of experts experience, the plants should be grown under shelter, especially in higher altitudes, colder climate zones and areas that are rich in annual rainfall and have frequent temperature fluctuations.

             It is best to cover the entire plant especially the top part of the plant, also known as the “the heart” with a canopy, burlap or plant fleece for the winter to prevent water from entering this area. Electric cables or a fan heater with a thermostat is the best certainty. We recommend wrapping the whole plant well inserting ventilation holes within the wrap. You should install three ventilation holes, approximately 10 cm ( 4 inches ) wide around the base of the heart and 2 x (10 cm = 4 inch) holes at the top of the wrap to let out excess heat and moisture build-up in the form of condensation. The shelter can be made of anything, but regarding our own experience, 10 mm transparent polycarbonate pannels is the best method, either assembled to a wooden or an alluminium frame which will withstand strong winds, rainfall and heavy wet snow falls. Having some ventilation shutters (windows) and a door to prevent excess moisture build-up is a MUST. Polycarbonate pannels have excellent thermal properties and they transmit light perfectly. Every palm has its own cold hardiness degree and in order for the palm to survive this lowest temperature, one must secure the plant from reaching lower temperatures providing a dry-free, sunny and properly sheltered environment. It is recommended that palms grown in pots or containers should be moved indoors for the winter, otherwise they will not survive.

            Plant palms, yuccas and agaves in open soil only in the months of March, April, May and June. Plants need to develop a sufficient root system to withstand maximum freezing temperatures during the long winter and if you plant them later than in June, they will not grow the sufficient amount of roots needed to survive the long cold winter, but this may vary according to the climate zone zou are in and depending on your geographical location.

             ATTENTION!!! Cold hardy palms are hardy if planted in soil and not left in a pot outside. If your plant is left in a pot, its hardiness is only -5° C - (23F). This is because the plastic pot or container has no insulation properties and if the temperatures drop below the above stated temperature then the roots will freeze and so will the plant no matter how cold hardy it is.

             ATTENTION!!! The hardiness of individual plants is only an indicator and may vary depending on many other circumstances and factors, e.g. the plant’s health, its age, its origin, the geographical planting location, the soil in which it is sowed in, the ability to provide the plant with maximum dry conditions, various pests, etc..

 

 

  Mrazuvzdorné palmy výpis

  Mrazuvzdorné palmy
  od -8°C do -12°C, výška v dospělosti do 15m

  Brahea armata

  Mrazuvzdorné palmy
  Brahea edulis / od -7°C do -12°C, výška v dospělosti 11 - 13m

  Brahea edulis

  Mrazuvzdorné palmy
  -10°C až -12°C , výška v dospělosti 4 – 6 m

  Butia capitata

  Mrazuvzdorné palmy
  Butia catarinensis (nyní - Butia bonettii) , odolnost mezi -8° C až -10° C , výška do 3 m

  Butia catarinensis ( Butia bonettii )

  Mrazuvzdorné palmy
  -10°C až -13°C, výška v dospělosti do 6 m

  Butia eriospatha

  Mrazuvzdorné palmy
  od -5°C do 10°C, výška v dospělosti do 12 m

  Butia yatay

  Mrazuvzdorné palmy
  -10°C až -12C°, výška v dospělosti od 3 m do 5 m

  Chamaerops humilis

  Mrazuvzdorné palmy
  -17°C, výška v dospělosti 3 – 4 m

  Chamaerops humilis var. cerifera

  Mrazuvzdorné palmy
  -10°C až -14°C, výška v dospělosti 2,5 – 4 m

  Chamaerops humilis var. vulcano

  Mrazuvzdorné palmy
  -10C°až -15°C, výška v dospělosti do 25 m

  Jubaea chilensis

  Mrazuvzdorné palmy
  Livistona Chinensis, odolná mezi  -9° C / -12° C - maximální výška 5 - 8 m

  Livistona chinensis

  Mrazuvzdorné palmy
  -10°C až -15°C, výška v dospělosti 5 – 7 m

  Nannorrhops ritchiana

  Mrazuvzdorné palmy
  -4°C,bez poškození -7°C až -9°C 

  Phoenix canariensis

  Mrazuvzdorné palmy

  Phoenix dactylifera

  -10°C, bez poškození od -16°C do -21°C

  Rhapidophyllum hystrix

  Mrazuvzdorné palmy
  -14C°až -20C°, není přesně odzkoušena mrazuvzdornost v ČR, výška v dospělosti do 6 m

  Sabal minor

  Mrazuvzdorné palmy
  -5°C bez poškození, -12°C krátkodobě (pár hodin), výška v dospělosti do 20 m

  Sabal palmetto

  Mrazuvzdorné palmy
  -17°C, výška v dospělosti do 15 m

  Trachycarpus fortunei

  -17°C, výška v dospělosti do 3 m

  Trachycarpus nanus

  -10°C až -15°C, výška v dospělosti 7 – 10 m

  Trachycarpus princeps

  -13C°až -18°C, výška v dospělosti 10 - 15 m

  Trachycarpus takil

  Mrazuvzdorné palmy
  - 17°C° až -19°C, výška v dospělosti do 10 m

  Trachycarpus wagnerianus

  -13°C až -15°C – celková výška v dospělosti 12-15 m

  Trachycarpus winsan

  Mrazuvzdorné palmy
  -11°C až -15°C, výška v dospělosti do 6 m

  Trithrinax campestris

  Mrazuvzdorné palmy
  -4°C, bez poškození -10°C až -12°C, krátkodobě (pár hodin), výška v dospělosti do 12 m

  Washingtonie filifera